Jump to content
  • entries
    41
  • comments
    0
  • views
    163

About this blog

Hot And News

Entries in this blog

 

Dự án mới SwachhCoin

Mô tả dự án Swachhcoin Foundation là một tổ chức phi lợi nhuận có mục tiêu chính là làm việc rộng rãi để đại tu ngành quản lý chất thải bằng cách hoạt động như một nhà phát triển công nghệ và nhà cung cấp dịch vụ hoàn chỉnh trong lĩnh vực này. Swachhcoin sẽ làm cho các ngành công nghiệp quản lý chất thải hiện có hiệu quả và có khả năng nhất có thể để họ trở thành công nghệ và có khả năng giải quyết cuộc khủng hoảng quản lý chất thải sắp xảy ra mà thế giới đang phải đối mặt tại thời điểm này. Ngoài việc làm việc với các ngành công nghiệp, Swachhcoin sẽ phát triển một hệ sinh thái nơi các cá nhân ở cấp độ lớn được nhận thức về khả năng lãng phí xung quanh họ để họ hiểu vai trò và trách nhiệm của họ và hành động phù hợp.   Swachhcoin nhằm mục đích cách mạng hóa quản lý chất thải bằng cách tạo ra một mã thông báo sẽ được sử dụng để cung cấp ưu đãi tiền tệ chủ yếu cho các hộ gia đình trong nước. Ngành công nghiệp chế biến chất thải sẽ là cốt lõi thúc đẩy nền kinh tế này. Tính năng của Swachhcoin: khả năng trở thành thành viên của nền tảng và cộng đồng Swachhcoin khả năng thay đổi và cải thiện thế giới về chúng ta Dự án này nhằm thay đổi hoàn toàn ngành công nghiệp quản lý chất thải bằng cách tận dụng: Trí tuệ nhân tạo (AI) Big data Iot (Internet of things) Công nghệ Blockchain và các hợp đồng thông minh (smart contracts) Swachhcoin là một nỗ lực để căn chỉnh Dữ liệu lớn, Trí thông minh nhân tạo, Internet của sự vật với công nghệ Blockchain để bất kỳ ai và mọi người đều có thể đóng góp và giải quyết thách thức lớn nhất mà chúng ta đang phải đối mặt trên toàn cầu. Đánh giá thị trường và ngành Trong vài năm qua, lãi tiền điện tử đã tăng theo cấp số nhân. Tổng vốn hóa thị trường vào đầu năm 2018 vượt quá 500 tỷ đô la. Hiện tại, tiền điện tử được viết hoa nhiều nhất là Bitcoin. Giá trị vốn hóa thị trường cho năm tiền điện tử hàng đầu vượt quá 70% tổng vốn hóa thị trường và tổng số tiền điện tử và mã thông báo hiện vượt quá 1500. Nhận xét: Thị trường đang cho thấy sự tăng trưởng, ngụ ý một cơ hội cho dự án chiếm thị phần. Tài liệu Chúng tôi đã phân tích trang web và tài liệu của Swachhcoin về tính đầy đủ và nhất quán để đưa ra quyết định đầu tư. Thông tin về dự án có sẵn trong Sách trắng và Tổng quan bằng tiếng Anh. Dự án được mô tả chi tiết trong bài báo trắng; sự nhấn mạnh chính được đặt trên mô tả hoạt động của nền tảng. Trang web cũng cung cấp thông tin về dự án, ICO, lộ trình và tiền thưởng, blog, các câu hỏi thường gặp với câu trả lời, chuyên gia tư vấn và nhóm. Trang web được trình bày bằng tiếng Anh. Trang web có các liên kết đến blog và phương tiện truyền thông xã hội. Tổng quan cho thấy ý tưởng chung tuyệt vời của nền tảng. Ngoài ra, có thông tin về nền kinh tế của mã thông báo. Tóm tắt: Tài liệu cung cấp thông tin chi tiết về dự án; hoạt động nền tảng và các dịch vụ được cung cấp được mô tả chi tiết đầy đủ. Roadmap     Đội ngũ phát triển Swachhcoin? Swachhcoin được dẫn dắt bởi người sáng lập và CEO Aditya Kumar cùng với người đồng sáng lập và COO Prashant Chaturvedi. Aditya là một doanh nhân có trụ sở tại Kolkata, Ấn Độ với nền tảng khoa học trái đất và các dịch vụ môi trường. Ông đã tạo ra Swachhcoin vào năm 2016. Các thành viên khác trong nhóm bao gồm Aditya Vikram Singh (Giám đốc tài chính), Siddela Sarat Kumar (Giám đốc R & D), Naman Jain (Giám đốc tiếp thị), Kuruva Saiteja (Giám đốc quan hệ), Deep Ranjan Gupta (Giám đốc kỹ thuật), và Hemant Verma (Giám đốc chiến lược). Thông tin chung về dự án và ICO Swachhcoin là một nỗ lực blockchain duy nhất hỗ trợ vi chất thải từ các hộ gia đình và các ngành công nghiệp và chuyển đổi chúng thành các sản phẩm hữu ích. Những sản phẩm này, vào cuối quá trình, sẽ có giá trị kinh tế cao hơn. Nhóm nghiên cứu dự định đào sâu vào lĩnh vực, nhưng không giới hạn ở năng lượng xanh, phân bón và khí phát điện như hiện nay. Nhưng với sự tiến bộ nhanh chóng của nghiên cứu cơ bản về chuyển đổi sản phẩm hiệu quả, nhóm nghiên cứu mong muốn thích nghi và cải thiện công nghệ làm việc hiện tại. Nền tảng hợp đồng thông minh: Ethereum blockchain Loại hợp đồng: ERC20 Mã thông báo: SCX Soft cap: 5.000.000 USD Hard cap: 18.000.000 USD Pre-Sale: Ngày bắt đầu: ngày 5 tháng 5 năm 2018 Ngày kết thúc: ngày 20 tháng 5 năm 2017 Ngày bán chính thức: Ngày bắt đầu: ngày 15 tháng 6 năm 2018 Ngày kết thúc: ngày 31 tháng 7 năm 2018 Mã thông báo có sẵn để bán: 276.000.000 SCX Chi phí 1 SCX: 0,04 đô la cho Presale và 0,075 đô la cho Crowdsale Tiền tệ được chấp nhận: ETH, BTC, BCH, XRP, LTC, KCS, BNB Để biết thêm thông tin: Facebook: Swachhcoin Instagram: Swachhcoin (@swachhcoin) • Instagram photos and videos Twitter: Swachhcoin (@swachhcoin) | Twitter

Chaoga123

Chaoga123

 

SwachhCoin - Project 2018

What Is Swachhcoin? Swachhcoin wants to revolutionize the waste management industry using blockchain technology, IoT, adaptive intelligence, big data, and other advanced technologies. The goal is to maximize the creation of value from global household waste. Obviously, waste is becoming an increasingly important issue in our modern world. We’re generating too much waste, and all of that waste either needs to be repurposed or safely stored. Swachhcoin aims to address this issue while increasing profitability and efficiency in the waste management industry. The ICO for Swachhcoin Tokens is expected to get underway in Q2 2018. The company’s private sale for tokens began in April 2018.   Swachhcoin brands itself as a non-profit organization. They want to make the existing waste management industries efficient and capable of acting as a provider of service and developer of technology in this sphere. Not only does it intend to work with industries, but, they also plan to develop an ecosystem whereby they can influence the waste management habits of individuals on a mass scale. Swachhcoin wants to incentivize people monetarily who puts to dispose off the waste properly. It wants to build an ecosystem for this purpose utilizing IoT, blockchain, adaptive intelligence, and other technologies. The ecosystem will revolve around the Swachh tokens. According to Swachhcoin, the users of the platform will receive monetary incentives in exchange for managing their waste properly. The processes waste will lead to at least 20 different products or outputs. The platform also believes that this initiative will gradually change the way how waste is disposed all over the world. Swachhcoin Features Swachhcoin’s website mentions all of the following features: Swachhcoin Big Swachhcoin Big Data, or SWATA, is described as “the customized application of big data, designed and modified for waste processing industry.” Swachhcoin DApp: The platform’s decentralized app, or SWAPP, is the user interface that includes a wallet and information about the nearest SWBIN location, giving users an easy and convenient disposal experience. Swachhcoin Bins: SWBINs are customized waste collection bins designed by Swachhcoin. These bins will have “various features that enable highly effective waste disposal,” explains the official whitepaper. SWIoT: The Swachhcoin Internet of Things network is a customized IoT application designed to use IoT sensors to optimize the waste management industry. Swachh Adaptive Intelligence: SWATEL is “the customized application of adaptive intelligence designed and mofieid for waste processing industry,” explains the whitepaper. Blockchain: The platform will be based on blockchain technology. As you can see, all of these features are vaguely defined. The information above comes straight from the whitepaper. There are few technical details about how the platform seeks to use these technologies. Market and Industry Review Over the past few years, interest in cryptocurrency has grown exponentially. Total market capitalization at the beginning of 2018 exceeded $500 bln. Currently, the most capitalized cryptocurrency is Bitcoin. The market capitalization for the top five cryptocurrencies exceeds 70% of total market capitalization, and the total number of cryptocurrencies and tokens now exceeds 1500. Comments: The market is showing growth, which implies an opportunity for the project to take a market share. Roadmap     Who’s Behind Swachhcoin? Swachhcoin is led by founder and CEO Aditya Kumar along with co-founder and COO Prashant Chaturvedi. Aditya is a Kolkata, India-based entrepreneur with a background in earth sciences and environmental services. He created Swachhcoin in 2016. Other listed members of the team include Aditya Vikram Singh (Chief Financial Officer), Siddela Sarat Kumar (Chief R&D Officer), Naman Jain (Chief Marketing Officer), Kuruva Saiteja (Chief Relations Officer), Deep Ranjan Gupta (Chief Technical Officer), and Hemant Verma (Chief Strategy Officer). General information about the project and ICO Swachhcoin is a unique blockchain-powered attempt at micromanaging wastes from households and industries and efficiently converting them into useful products. These products, at the end of the process, will be of higher economic value. The team intends to delve into the realm of, but not limited to green-energy, fertilizers, and power generating gases as of now. But given the rapid progress of fundamental research on efficient product conversion, the team looks forward to adapting and better the existing working technology. Smart contract platform: Ethereum blockchain Contract type: ERC20 Token: SCX Soft cap: 5,000,000 USD Hard cap: 18,000,000 USD Pre-Sale: Start date: 5 May 2018 End date: 20 May 2017 Sale: Start date: 15 June 2018 End date: 31 July 2018 Available token for sale: 276,000,000 SCX Cost of 1 SCX: $0.04 for Presale and $0.075 for Crowdsale Accepted currencies: ETH, BTC, BCH, XRP, LTC, KCS, BNB Distribution of tokens:     Funds raised from the ICO will be distributed as follows:     For more information: Facebook: https://www.facebook.com/swachhcoinofficial/ Instagram: https://www.instagram.com/swachhcoin/ Twitter: https://twitter.com/SwachhCoin

Chaoga123

Chaoga123

 

Tổng quan về dự án SwachhCoin [ICO HOT 2018]

Mô tả dự án Swachhcoin Foundation là một tổ chức phi lợi nhuận có mục tiêu chính là làm việc rộng rãi để đại tu ngành quản lý chất thải bằng cách hoạt động như một nhà phát triển công nghệ và nhà cung cấp dịch vụ hoàn chỉnh trong lĩnh vực này. Swachhcoin sẽ làm cho các ngành công nghiệp quản lý chất thải hiện có hiệu quả và có khả năng nhất có thể để họ trở thành công nghệ và có khả năng giải quyết cuộc khủng hoảng quản lý chất thải sắp xảy ra mà thế giới đang phải đối mặt tại thời điểm này. Ngoài việc làm việc với các ngành công nghiệp, Swachhcoin sẽ phát triển một hệ sinh thái nơi các cá nhân ở cấp độ lớn được nhận thức về khả năng lãng phí xung quanh họ để họ hiểu vai trò và trách nhiệm của họ và hành động phù hợp.   Swachhcoin nhằm mục đích cách mạng hóa quản lý chất thải bằng cách tạo ra một mã thông báo sẽ được sử dụng để cung cấp ưu đãi tiền tệ chủ yếu cho các hộ gia đình trong nước. Ngành công nghiệp chế biến chất thải sẽ là cốt lõi thúc đẩy nền kinh tế này. Tính năng của Swachhcoin: khả năng trở thành thành viên của nền tảng và cộng đồng Swachhcoin khả năng thay đổi và cải thiện thế giới về chúng ta Dự án này nhằm thay đổi hoàn toàn ngành công nghiệp quản lý chất thải bằng cách tận dụng: Trí tuệ nhân tạo (AI) Big data Iot (Internet of things) Công nghệ Blockchain và các hợp đồng thông minh (smart contracts) Swachhcoin là một nỗ lực để căn chỉnh Dữ liệu lớn, Trí thông minh nhân tạo, Internet của sự vật với công nghệ Blockchain để bất kỳ ai và mọi người đều có thể đóng góp và giải quyết thách thức lớn nhất mà chúng ta đang phải đối mặt trên toàn cầu. Đánh giá thị trường và ngành Trong vài năm qua, lãi tiền điện tử đã tăng theo cấp số nhân. Tổng vốn hóa thị trường vào đầu năm 2018 vượt quá 500 tỷ đô la. Hiện tại, tiền điện tử được viết hoa nhiều nhất là Bitcoin. Giá trị vốn hóa thị trường cho năm tiền điện tử hàng đầu vượt quá 70% tổng vốn hóa thị trường và tổng số tiền điện tử và mã thông báo hiện vượt quá 1500. Nhận xét: Thị trường đang cho thấy sự tăng trưởng, ngụ ý một cơ hội cho dự án chiếm thị phần. Tài liệu Chúng tôi đã phân tích trang web và tài liệu của Swachhcoin về tính đầy đủ và nhất quán để đưa ra quyết định đầu tư. Thông tin về dự án có sẵn trong Sách trắng và Tổng quan bằng tiếng Anh. Dự án được mô tả chi tiết trong bài báo trắng; sự nhấn mạnh chính được đặt trên mô tả hoạt động của nền tảng. Trang web cũng cung cấp thông tin về dự án, ICO, lộ trình và tiền thưởng, blog, các câu hỏi thường gặp với câu trả lời, chuyên gia tư vấn và nhóm. Trang web được trình bày bằng tiếng Anh. Trang web có các liên kết đến blog và phương tiện truyền thông xã hội. Tổng quan cho thấy ý tưởng chung tuyệt vời của nền tảng. Ngoài ra, có thông tin về nền kinh tế của mã thông báo. Tóm tắt: Tài liệu cung cấp thông tin chi tiết về dự án; hoạt động nền tảng và các dịch vụ được cung cấp được mô tả chi tiết đầy đủ. Roadmap     Đội ngũ phát triển Swachhcoin? Swachhcoin được dẫn dắt bởi người sáng lập và CEO Aditya Kumar cùng với người đồng sáng lập và COO Prashant Chaturvedi. Aditya là một doanh nhân có trụ sở tại Kolkata, Ấn Độ với nền tảng khoa học trái đất và các dịch vụ môi trường. Ông đã tạo ra Swachhcoin vào năm 2016. Các thành viên khác trong nhóm bao gồm Aditya Vikram Singh (Giám đốc tài chính), Siddela Sarat Kumar (Giám đốc R & D), Naman Jain (Giám đốc tiếp thị), Kuruva Saiteja (Giám đốc quan hệ), Deep Ranjan Gupta (Giám đốc kỹ thuật), và Hemant Verma (Giám đốc chiến lược). Thông tin chung về dự án và ICO Swachhcoin là một nỗ lực blockchain duy nhất hỗ trợ vi chất thải từ các hộ gia đình và các ngành công nghiệp và chuyển đổi chúng thành các sản phẩm hữu ích. Những sản phẩm này, vào cuối quá trình, sẽ có giá trị kinh tế cao hơn. Nhóm nghiên cứu dự định đào sâu vào lĩnh vực, nhưng không giới hạn ở năng lượng xanh, phân bón và khí phát điện như hiện nay. Nhưng với sự tiến bộ nhanh chóng của nghiên cứu cơ bản về chuyển đổi sản phẩm hiệu quả, nhóm nghiên cứu mong muốn thích nghi và cải thiện công nghệ làm việc hiện tại. Nền tảng hợp đồng thông minh: Ethereum blockchain Loại hợp đồng: ERC20 Mã thông báo: SCX Soft cap: 5.000.000 USD Hard cap: 18.000.000 USD Pre-Sale: Ngày bắt đầu: ngày 5 tháng 5 năm 2018 Ngày kết thúc: ngày 20 tháng 5 năm 2017 Ngày bán chính thức: Ngày bắt đầu: ngày 15 tháng 6 năm 2018 Ngày kết thúc: ngày 31 tháng 7 năm 2018 Mã thông báo có sẵn để bán: 276.000.000 SCX Chi phí 1 SCX: 0,04 đô la cho Presale và 0,075 đô la cho Crowdsale Tiền tệ được chấp nhận: ETH, BTC, BCH, XRP, LTC, KCS, BNB Để biết thêm thông tin: Facebook: Swachhcoin Instagram: Swachhcoin (@swachhcoin) • Instagram photos and videos Twitter: Swachhcoin (@swachhcoin) | Twitter

Chaoga123

Chaoga123

 

Project - SwachhCoin - ICO HOT 2018

What Is Swachhcoin? Swachhcoin wants to revolutionize the waste management industry using blockchain technology, IoT, adaptive intelligence, big data, and other advanced technologies. The goal is to maximize the creation of value from global household waste. Obviously, waste is becoming an increasingly important issue in our modern world. We’re generating too much waste, and all of that waste either needs to be repurposed or safely stored. Swachhcoin aims to address this issue while increasing profitability and efficiency in the waste management industry. The ICO for Swachhcoin Tokens is expected to get underway in Q2 2018. The company’s private sale for tokens began in April 2018.   Swachhcoin brands itself as a non-profit organization. They want to make the existing waste management industries efficient and capable of acting as a provider of service and developer of technology in this sphere. Not only does it intend to work with industries, but, they also plan to develop an ecosystem whereby they can influence the waste management habits of individuals on a mass scale. Swachhcoin wants to incentivize people monetarily who puts to dispose off the waste properly. It wants to build an ecosystem for this purpose utilizing IoT, blockchain, adaptive intelligence, and other technologies. The ecosystem will revolve around the Swachh tokens. According to Swachhcoin, the users of the platform will receive monetary incentives in exchange for managing their waste properly. The processes waste will lead to at least 20 different products or outputs. The platform also believes that this initiative will gradually change the way how waste is disposed all over the world. Swachhcoin Features Swachhcoin’s website mentions all of the following features: Swachhcoin Big Swachhcoin Big Data, or SWATA, is described as “the customized application of big data, designed and modified for waste processing industry.” Swachhcoin DApp: The platform’s decentralized app, or SWAPP, is the user interface that includes a wallet and information about the nearest SWBIN location, giving users an easy and convenient disposal experience. Swachhcoin Bins: SWBINs are customized waste collection bins designed by Swachhcoin. These bins will have “various features that enable highly effective waste disposal,” explains the official whitepaper. SWIoT: The Swachhcoin Internet of Things network is a customized IoT application designed to use IoT sensors to optimize the waste management industry. Swachh Adaptive Intelligence: SWATEL is “the customized application of adaptive intelligence designed and mofieid for waste processing industry,” explains the whitepaper. Blockchain: The platform will be based on blockchain technology. As you can see, all of these features are vaguely defined. The information above comes straight from the whitepaper. There are few technical details about how the platform seeks to use these technologies. Market and Industry Review Over the past few years, interest in cryptocurrency has grown exponentially. Total market capitalization at the beginning of 2018 exceeded $500 bln. Currently, the most capitalized cryptocurrency is Bitcoin. The market capitalization for the top five cryptocurrencies exceeds 70% of total market capitalization, and the total number of cryptocurrencies and tokens now exceeds 1500. Comments: The market is showing growth, which implies an opportunity for the project to take a market share. Roadmap     Who’s Behind Swachhcoin? Swachhcoin is led by founder and CEO Aditya Kumar along with co-founder and COO Prashant Chaturvedi. Aditya is a Kolkata, India-based entrepreneur with a background in earth sciences and environmental services. He created Swachhcoin in 2016. Other listed members of the team include Aditya Vikram Singh (Chief Financial Officer), Siddela Sarat Kumar (Chief R&D Officer), Naman Jain (Chief Marketing Officer), Kuruva Saiteja (Chief Relations Officer), Deep Ranjan Gupta (Chief Technical Officer), and Hemant Verma (Chief Strategy Officer). General information about the project and ICO Swachhcoin is a unique blockchain-powered attempt at micromanaging wastes from households and industries and efficiently converting them into useful products. These products, at the end of the process, will be of higher economic value. The team intends to delve into the realm of, but not limited to green-energy, fertilizers, and power generating gases as of now. But given the rapid progress of fundamental research on efficient product conversion, the team looks forward to adapting and better the existing working technology. Smart contract platform: Ethereum blockchain Contract type: ERC20 Token: SCX Soft cap: 5,000,000 USD Hard cap: 18,000,000 USD Pre-Sale: Start date: 5 May 2018 End date: 20 May 2017 Sale: Start date: 15 June 2018 End date: 31 July 2018 Available token for sale: 276,000,000 SCX Cost of 1 SCX: $0.04 for Presale and $0.075 for Crowdsale Accepted currencies: ETH, BTC, BCH, XRP, LTC, KCS, BNB Distribution of tokens:     Funds raised from the ICO will be distributed as follows:     For more information: Facebook: https://www.facebook.com/swachhcoinofficial/ Instagram: https://www.instagram.com/swachhcoin/ Twitter: https://twitter.com/SwachhCoin

Chaoga123

Chaoga123

 

SwachhCoin Dự án quản lý chất thải [Hot 2018]

Mô tả dự án Swachhcoin Foundation là một tổ chức phi lợi nhuận có mục tiêu chính là làm việc rộng rãi để đại tu ngành quản lý chất thải bằng cách hoạt động như một nhà phát triển công nghệ và nhà cung cấp dịch vụ hoàn chỉnh trong lĩnh vực này. Swachhcoin sẽ làm cho các ngành công nghiệp quản lý chất thải hiện có hiệu quả và có khả năng nhất có thể để họ trở thành công nghệ và có khả năng giải quyết cuộc khủng hoảng quản lý chất thải sắp xảy ra mà thế giới đang phải đối mặt tại thời điểm này. Ngoài việc làm việc với các ngành công nghiệp, Swachhcoin sẽ phát triển một hệ sinh thái nơi các cá nhân ở cấp độ lớn được nhận thức về khả năng lãng phí xung quanh họ để họ hiểu vai trò và trách nhiệm của họ và hành động phù hợp.   Swachhcoin nhằm mục đích cách mạng hóa quản lý chất thải bằng cách tạo ra một mã thông báo sẽ được sử dụng để cung cấp ưu đãi tiền tệ chủ yếu cho các hộ gia đình trong nước. Ngành công nghiệp chế biến chất thải sẽ là cốt lõi thúc đẩy nền kinh tế này. Tính năng của Swachhcoin: khả năng trở thành thành viên của nền tảng và cộng đồng Swachhcoin khả năng thay đổi và cải thiện thế giới về chúng ta Dự án này nhằm thay đổi hoàn toàn ngành công nghiệp quản lý chất thải bằng cách tận dụng: Trí tuệ nhân tạo (AI) Big data Iot (Internet of things) Công nghệ Blockchain và các hợp đồng thông minh (smart contracts) Swachhcoin là một nỗ lực để căn chỉnh Dữ liệu lớn, Trí thông minh nhân tạo, Internet của sự vật với công nghệ Blockchain để bất kỳ ai và mọi người đều có thể đóng góp và giải quyết thách thức lớn nhất mà chúng ta đang phải đối mặt trên toàn cầu. Đánh giá thị trường và ngành Trong vài năm qua, lãi tiền điện tử đã tăng theo cấp số nhân. Tổng vốn hóa thị trường vào đầu năm 2018 vượt quá 500 tỷ đô la. Hiện tại, tiền điện tử được viết hoa nhiều nhất là Bitcoin. Giá trị vốn hóa thị trường cho năm tiền điện tử hàng đầu vượt quá 70% tổng vốn hóa thị trường và tổng số tiền điện tử và mã thông báo hiện vượt quá 1500. Nhận xét: Thị trường đang cho thấy sự tăng trưởng, ngụ ý một cơ hội cho dự án chiếm thị phần. Tài liệu Chúng tôi đã phân tích trang web và tài liệu của Swachhcoin về tính đầy đủ và nhất quán để đưa ra quyết định đầu tư. Thông tin về dự án có sẵn trong Sách trắng và Tổng quan bằng tiếng Anh. Dự án được mô tả chi tiết trong bài báo trắng; sự nhấn mạnh chính được đặt trên mô tả hoạt động của nền tảng. Trang web cũng cung cấp thông tin về dự án, ICO, lộ trình và tiền thưởng, blog, các câu hỏi thường gặp với câu trả lời, chuyên gia tư vấn và nhóm. Trang web được trình bày bằng tiếng Anh. Trang web có các liên kết đến blog và phương tiện truyền thông xã hội. Tổng quan cho thấy ý tưởng chung tuyệt vời của nền tảng. Ngoài ra, có thông tin về nền kinh tế của mã thông báo. Tóm tắt: Tài liệu cung cấp thông tin chi tiết về dự án; hoạt động nền tảng và các dịch vụ được cung cấp được mô tả chi tiết đầy đủ. Roadmap     Đội ngũ phát triển Swachhcoin? Swachhcoin được dẫn dắt bởi người sáng lập và CEO Aditya Kumar cùng với người đồng sáng lập và COO Prashant Chaturvedi. Aditya là một doanh nhân có trụ sở tại Kolkata, Ấn Độ với nền tảng khoa học trái đất và các dịch vụ môi trường. Ông đã tạo ra Swachhcoin vào năm 2016. Các thành viên khác trong nhóm bao gồm Aditya Vikram Singh (Giám đốc tài chính), Siddela Sarat Kumar (Giám đốc R & D), Naman Jain (Giám đốc tiếp thị), Kuruva Saiteja (Giám đốc quan hệ), Deep Ranjan Gupta (Giám đốc kỹ thuật), và Hemant Verma (Giám đốc chiến lược). Thông tin chung về dự án và ICO Swachhcoin là một nỗ lực blockchain duy nhất hỗ trợ vi chất thải từ các hộ gia đình và các ngành công nghiệp và chuyển đổi chúng thành các sản phẩm hữu ích. Những sản phẩm này, vào cuối quá trình, sẽ có giá trị kinh tế cao hơn. Nhóm nghiên cứu dự định đào sâu vào lĩnh vực, nhưng không giới hạn ở năng lượng xanh, phân bón và khí phát điện như hiện nay. Nhưng với sự tiến bộ nhanh chóng của nghiên cứu cơ bản về chuyển đổi sản phẩm hiệu quả, nhóm nghiên cứu mong muốn thích nghi và cải thiện công nghệ làm việc hiện tại. Nền tảng hợp đồng thông minh: Ethereum blockchain Loại hợp đồng: ERC20 Mã thông báo: SCX Soft cap: 5.000.000 USD Hard cap: 18.000.000 USD Pre-Sale: Ngày bắt đầu: ngày 5 tháng 5 năm 2018 Ngày kết thúc: ngày 20 tháng 5 năm 2017 Ngày bán chính thức: Ngày bắt đầu: ngày 15 tháng 6 năm 2018 Ngày kết thúc: ngày 31 tháng 7 năm 2018 Mã thông báo có sẵn để bán: 276.000.000 SCX Chi phí 1 SCX: 0,04 đô la cho Presale và 0,075 đô la cho Crowdsale Tiền tệ được chấp nhận: ETH, BTC, BCH, XRP, LTC, KCS, BNB Để biết thêm thông tin: Facebook: Swachhcoin Instagram: Swachhcoin (@swachhcoin) • Instagram photos and videos Twitter: Swachhcoin (@swachhcoin) | Twitter  

Chaoga123

Chaoga123

 

Project hot 2018 - SwachhCoin

What Is Swachhcoin? Swachhcoin wants to revolutionize the waste management industry using blockchain technology, IoT, adaptive intelligence, big data, and other advanced technologies. The goal is to maximize the creation of value from global household waste. Obviously, waste is becoming an increasingly important issue in our modern world. We’re generating too much waste, and all of that waste either needs to be repurposed or safely stored. Swachhcoin aims to address this issue while increasing profitability and efficiency in the waste management industry. The ICO for Swachhcoin Tokens is expected to get underway in Q2 2018. The company’s private sale for tokens began in April 2018.   Swachhcoin brands itself as a non-profit organization. They want to make the existing waste management industries efficient and capable of acting as a provider of service and developer of technology in this sphere. Not only does it intend to work with industries, but, they also plan to develop an ecosystem whereby they can influence the waste management habits of individuals on a mass scale. Swachhcoin wants to incentivize people monetarily who puts to dispose off the waste properly. It wants to build an ecosystem for this purpose utilizing IoT, blockchain, adaptive intelligence, and other technologies. The ecosystem will revolve around the Swachh tokens. According to Swachhcoin, the users of the platform will receive monetary incentives in exchange for managing their waste properly. The processes waste will lead to at least 20 different products or outputs. The platform also believes that this initiative will gradually change the way how waste is disposed all over the world. Swachhcoin Features Swachhcoin’s website mentions all of the following features: Swachhcoin Big Swachhcoin Big Data, or SWATA, is described as “the customized application of big data, designed and modified for waste processing industry.” Swachhcoin DApp: The platform’s decentralized app, or SWAPP, is the user interface that includes a wallet and information about the nearest SWBIN location, giving users an easy and convenient disposal experience. Swachhcoin Bins: SWBINs are customized waste collection bins designed by Swachhcoin. These bins will have “various features that enable highly effective waste disposal,” explains the official whitepaper. SWIoT: The Swachhcoin Internet of Things network is a customized IoT application designed to use IoT sensors to optimize the waste management industry. Swachh Adaptive Intelligence: SWATEL is “the customized application of adaptive intelligence designed and mofieid for waste processing industry,” explains the whitepaper. Blockchain: The platform will be based on blockchain technology. As you can see, all of these features are vaguely defined. The information above comes straight from the whitepaper. There are few technical details about how the platform seeks to use these technologies. Market and Industry Review Over the past few years, interest in cryptocurrency has grown exponentially. Total market capitalization at the beginning of 2018 exceeded $500 bln. Currently, the most capitalized cryptocurrency is Bitcoin. The market capitalization for the top five cryptocurrencies exceeds 70% of total market capitalization, and the total number of cryptocurrencies and tokens now exceeds 1500. Comments: The market is showing growth, which implies an opportunity for the project to take a market share. Roadmap     Who’s Behind Swachhcoin? Swachhcoin is led by founder and CEO Aditya Kumar along with co-founder and COO Prashant Chaturvedi. Aditya is a Kolkata, India-based entrepreneur with a background in earth sciences and environmental services. He created Swachhcoin in 2016. Other listed members of the team include Aditya Vikram Singh (Chief Financial Officer), Siddela Sarat Kumar (Chief R&D Officer), Naman Jain (Chief Marketing Officer), Kuruva Saiteja (Chief Relations Officer), Deep Ranjan Gupta (Chief Technical Officer), and Hemant Verma (Chief Strategy Officer). General information about the project and ICO Swachhcoin is a unique blockchain-powered attempt at micromanaging wastes from households and industries and efficiently converting them into useful products. These products, at the end of the process, will be of higher economic value. The team intends to delve into the realm of, but not limited to green-energy, fertilizers, and power generating gases as of now. But given the rapid progress of fundamental research on efficient product conversion, the team looks forward to adapting and better the existing working technology. Smart contract platform: Ethereum blockchain Contract type: ERC20 Token: SCX Soft cap: 5,000,000 USD Hard cap: 18,000,000 USD Pre-Sale: Start date: 5 May 2018 End date: 20 May 2017 Sale: Start date: 15 June 2018 End date: 31 July 2018 Available token for sale: 276,000,000 SCX Cost of 1 SCX: $0.04 for Presale and $0.075 for Crowdsale Accepted currencies: ETH, BTC, BCH, XRP, LTC, KCS, BNB Distribution of tokens:     Funds raised from the ICO will be distributed as follows:     For more information: Facebook: https://www.facebook.com/swachhcoinofficial/ Instagram: https://www.instagram.com/swachhcoin/ Twitter: https://twitter.com/SwachhCoin

Chaoga123

Chaoga123

 

Giới thiệu ThinkCoin #ICO HOT 2018

ThinkCoin là mã thông báo kỹ thuật số và sẽ là đơn vị sử dụng  trên nên tảng mạng TradeConnect. Nó có thể được sử dụng để giao dịch CFD, ngoại hối, hàng hóa, cổ phiếu hoặc bất kỳ sản phẩm tài chính nào khác, bao gồm cả các loại tiền điện tử khác.     Mạng TradeConnect sẽ cho phép giao dịch dựa trên blockchain trên cơ sở ngang hàng. Mạng lưới này sẽ kết hợp các hợp đồng thông minh trên blockchain ethereum với các giao dịch off-chain. Giải pháp này cho phép các nhà giao dịch hưởng lợi từ:  - Niềm tin và tính toàn vẹn của sổ kế toán blockchain   - Khả năng giữ và giải quyết tiền trên blockchain   - Tốc độ sử dụng xử lý chuỗi. TradeConnect đặt mục tiêu tạo ra một nền kinh tế xung quanh giao dịch phái sinh, với ThinkCoin (TCO) như là phương tiện thanh toán của nền kinh tế. TradeConnect kết nối các nhà giao dịch với một hố giao dịch kỹ thuật số toàn cầu, nơi hoa hồng duy nhất được trả là phí kết nối, nơi các nhà giao dịch nhận được phần thưởng để đổi lấy thanh khoản trong hệ thống.   Công nghệ tiên tiến trong TradeConnect sẽ dẫn đến một mạng lưới với mức độ linh hoạt mà thị trường chưa từng thấy trước đây. Personas kỹ thuật số và AI cạnh cắt độc đáo chỉ là khởi đầu. TradeConnect sẽ cho phép các cá nhân và tổ chức giao dịch trực tiếp với nhau, đưa ra các trung gian và tạo ra một sân chơi cân bằng nơi người chơi giao dịch lớn và nhỏ bằng nhau.   Nhờ những người tham gia Blockchain sẽ có toàn quyền truy cập và kiểm soát trực tiếp tiền và tài sản của họ. Mỗi hợp đồng có thể xác minh trên mạng và tự động giải quyết. ·       04/2018 kết thúc ICO, ra bản TradeConnect Anpha trên IOs/Android & Desktop ·       05/2018 Thinkcoin Token (TCO) được list trên các sàn Exchangers. ·       07/2018 Sàn giao dịch TradeConnect ra bản beta cho khách hàng dùng thử. ·       08/2018 Sàn TradeConnect mở cửa giao dịch tiền điện tử. ·       10/2018 Sàn TradeConnect mở cửa giao dịch Forex và CFD. ·       11/2018 ThinkMarkets hợp nhất khách hàng vào TradeConnect ·       12/2018 Dự kiến đạt được giấy phép cung cấp giao dịch ở thị trường Mỹ ·       01/2019 Sàn TradeConnect mở cửa giao dịch equities, commodities, futures và các sản phẩm tài chính khác. ·       03/2019 TradeConnect được phép giao dịch physical equities cho khách hàng Nhật Bản, châu Âu và Úc. ·       07/2019 TradeConnect IPO Tên: ThinkCoin (TCO) Tổng cung: 500.000.000 Tổng phân bổ: 300.000.000 Mũ cứng: 30.000.000 USD Mũ mềm: 5.000.000 USD Tiền tệ: BTC, ETH, BCH và Fiat ·       Pre-ICO hai giai đoạn: o   Giai đoạn 1: Từ ngày 03/04 – 09/04 và giá 0.21$/TCO o   Giai đoạn 2: Từ ngày 10/04 – 16/04 và giá 0.25$/TCO ·       Giá Token đợt ICO công khai: 0.3$ từ 17/04 đến 30/04 Phân Bổ Chỉ Tiêu     Nhóm Phát Triển-Chìa Khóa Của Thành Công Đội ngũ của gồm  40 người có rất nhiều năm  kinh nghiệm trong thị trường, công nghệ fintech và blockchain, vì thế mà tôi đánh giá cao đội ngũ phát triển của dự án.             ·       Website: https://thinkcoin.io/ ·       Whitepaper: https://docsend.com/view/qgyaq2y ·       Telegram ENG: https://t.me/ThinkCoinToken ·       Telegram VN: https://t.me/ThinkCoinVN ·       YouTube: https://www.youtube.com/thinkcoin ·       Instagram: https://www.instagram.com/thinkcoin ·       Facebook: https://www.facebook.com/ThinkCoinToken ·       Twitter: https://twitter.com/ThinkCoinToken ·       Medium: https://medium.com/@thinkcointoken ·       Reddit: https://www.reddit.com/user/thinkcointoken   My Bitcointalk Profile: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1943288

Chaoga123

Chaoga123

 

What is ThinkCoin - #ICO HOT 2018

ThinkCoins is a cryptocurrency designed to allow day-to-day trading of financial products and digital trading tokens that support the TradeConnect network. By applying blockchain in the trading world, ThinkCoin allows users to trade forex, commodities, stocks, and other financial products in a simple, safe, and easy to use way.   The Trade Connect goal is to use the security of blockchain technology to enable users to securely trade financial assets around the world. With ThinkCoin, trades are completed quickly. Trade Connect will allow users to trade any asset with other merchants around the world. Using a hybrid trading model, where trading is processed outside the chain but recorded on a chain using smart contracts. Instant settlement: Without processing time required, transactions in ThinkCoin are redeemed within seconds. Flexibility: Each party can work with their preferred platform or broker. Blockchain Technology: Smart contracts are made verifiable and watertight with permanent recording and can not be changed on blockchain. Experienced team: A diverse management team that together brings together decades of experience in financial services. Connection fees: Instead of transaction fees, Connect charges are charged and shared between users and networks. AI Match: The bespoke C-matching software means maximum flexibility. Low cost: A decentralized protocol means that regular broker fees do not apply. Digital Personas: A complex assessment model determines the best partnership for trading. The trading system is stuck in models and structures that are old and tens of years old. ThinkMarkets ThinkCoin's parent company has grown in this world, but new technology has created new opportunities in financial services, and we want to keep our position on the cutting edge of innovation.ThinkCoin seeks to resolve all issues in the current financial assets market trading, which are as follows: Too many intermediaries can increase costs across industries, create credit and financial risks Lack of flexibility makes it difficult to transfer trades and meet the individual needs of every trader Resolution is too long. The old institution even days to confirm the transaction Lack of transparency among traditional brokerage models We are developing TradeConnect: a state-of-the-art block-based trading network that will enable the trading of any financial assets in the world. Our order software will allow individuals and institutions to trade directly with one another, creating a balanced playing field in which big and small players trade as equivalents. Trading will be verified on blockchain, which means settlement can be completed in seconds rather than days - changing trades forever. Token Token Name: ThinkCoin Symbol: TCO Total Supply: 500,000,000 Blockchain: Ethereum ERC-20 Tokens are available in the Pre-ICO and ICO stages: 300,000,000 (60%) Soft seal: $ 5,000,000 Hard cap: $ 30,000,000   Roadmap April 2018: ICO is closed and TradeConnect Alpha released May 2018: ThinkCoin Token (TCO) is listed on the crypto exchange for trading July 2018: The TradeConnect Network is live on Beta for selected clients August 2018: TradeConnect is enabled to trade on cryptocurrency October 2018: TradeConnect trade network starts in FX and CFD Products November 2018: ThinkMarkets joins the TradeConnect network and starts the integration of its retail users December 2018: Approximate approval from TradeConnect US Exchange License January 2019: TradeConnect starts offering trades in equities, commodities, futures, and other exchange products March 2019: TradeConnect allows trading in physical equity to investors in Japan, Europe and Australia July 2019: TradeConnect IPO   Website: https://www.thinkcoin.io/ Twitter: https://twitter.com/ThinkCoinToken Facebook: https://www.facebook.com/ThinkCoinToken/ Whitepaper: https://docsend.com/view/5rxxi9c Telegram: https://t.me/thinkcointoken   My Bitcointalk Profile: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1943288

Chaoga123

Chaoga123

 

What is project VoxelX [GRAY ]

GRAY coins are Ethereum’s ERC-20 tokens that enabled us to design rewards algorithm that pays radiologists for every single even tiny submission and update of the contents and images of the platform.   With GRAY coins we are able to monetize the online content and create incentives to encourage radiologists both as publishers and validators in building and expanding the community of the platform. Multidisciplinary learning is one of the most challenging tasks in medical education, on both the graduate and postgraduate levels. And as the volume of information in medical sciences grows rapidly, the demands on on this type of learning are getting bigger. VoxelX’s mission is to revolutionize the multidisciplinary learning by creating a blockchain powered online DICOM-platform to simulate medical learning. VoxelX’s team is one of the few that is working since 2013 in implementing DICOM-images in medical e-learning specially in radiology field. You are not investing in an idea, but rather in a beta product that will revolutionize the multidisciplinary learning   We are not a big team with promising big ideas, but rather we are a small but focused team who has moved from promising to proven. With VoxelX you are not kick-starting a project, but rather you are kick-finishing it and start profiting. The total supply of VoxelX GRAY token that will ever be made is  10,000,000,000 (10 billion). The number of large initial tokens is  ordered to set prices appropriate for microtransactions that occur on the  platform. All GREY tokens will be generated in the seed blocks and  distributed as follows:  Sales Token - 45%  VoxelX Foundation - 25%  Initial Investor and Bonus - 10%  VoxelX Team and Founder - 20%  Token Sale  45% token GRAY will be sold in initial GRAY token sale . The  token sale will consist of a personal pre-ICO round for  strategic investors and an initial followed by a public offering. Tokens  sold during personal and pre-ICO rounds will be discounted but subject to certain locking restrictions. 2013 Birth of VoxelX Idea 2014 - 2015 Initial Platform Development December 2016 Beta Version of VoxelX Platform Release at RSNA, Chicago 2017 Q1-Q2 > 100 Publications on the platform 2017 Q3-Q4 Launch community function 2018 Q1 Integrate VoxelX Platform with Blockchain 2018 Q2 Private and Public Sales of GRAY Tokens 2018 Q3 Employ more devs to improve VoxelX evolution 2018 Q4 Showcase exhibition at RSNA, Chicago + Wallet launched 2019 Q1 End of Beta Version + VoxelX official release 2019 Q2 Start developing mobile version of VoxelX platform 2019 Q3-Q4  > 2000 Publications on the VoxelX Platform  Website:  https://voxelx.io/   Whitepaper:  https://voxelx.io/wp-content/uploads/2018/04/White-paper.pdf  ANN:  https://bitcointalk.org/index.php?topic=3242811  Twitter:  https://twitter.com/Voxel_X  Telegram:  https://t.me/voxelx  Reddit:  https://www.reddit.com/r/voxelx/ 

Chaoga123

Chaoga123

 

Why should you care about project - HUSSY

2018   HUSSY.io is a set of tokens designed to create block-based platforms that allow prostitutes and clients to exchange crypto currency for sexual services. The HUSSY platform will ensure that both service providers and clients are tested to minimize the possibility of STI transmission and possible trade cases. Some people use the term sex worker to avoid applying the stigma associated with the word prostitute. Using the term sex worker rather than prostitutes also allows more members of the sex industry to be represented and helps ensure that the actual individual prostitutes are not selected and are associated with the negative connotations of prostitutes. In addition, choosing to use the term sex worker rather than prostitutes shows ownership of individual career choices. Some argue that those who prefer the term sexy worker separate their work from the person. Describing a person as a sex worker acknowledges that the individual may have many different sides and not always determined by their work. Total amount of tokens: 100,000,000 HUS (1 HUS = $0.36 during the public sale). The bounty program will be carried out at least in one round (possibly in multiple consecutive rounds or extensions). The amount of tokens distributed during the first round of the bounty campaign is 1,500,000 HUS (worth of $540,000). The first round starts on 8.5.2018 and ends on 31.8.2018. A. Content campaign (30% / 450,000 HUS) B. Social media campaign (20% / 300,000 HUS) C. Bitcointalk signature campaign (30% / 450,000 HUS) D. Translation campaign (10% / 150,000 HUS) E. Special bounties campaign (10% / 150,000 HUS) ☞ General rules – read carefully ☜ 1. Three consecutive weeks with zero stakes will result in disqualification and removal of all your stakes. 2. We reserve a right to disqualify a user in case of cheating or abusive behaviour. 3. Tokens to stakes are calculated relative to the campaign, not relative to the whole bounty program. 4. Check regularly the Bounty Summary Spreadsheet. All complaints must be reported as soon as possible by contacting the bounty manager.   Hussy intends to release ICO date of public sale after more personal sales. Sales of public token 50 million HUS Private sales token 10 million HUS Treasury reserves 21 million UAH. Bounty 3 million HUS Program team members and 13 million HUS advisers Initial device 3 million HUS Details of the sign Ticker-HUS Prinimaet- ETH Model ERC-20 hard Cap 30 million US dollars soft Cover 3 million US dollars Apply for 100 million HUS mark Tokens for sale 60 000 000 HUS Peter Tulala – founder & softwareengineer. Entrepreneurial and scientific spirit from an early age. He founded his first company at the age of 16. Strong background in artificial intelligence and full-stack web development.During his career, he participated as a data warehousing and AI expert in many research projects in areas of epileptogenic biomarkers analysis, heliophysics,satellite signal processing or semiconductor industry. His leadership skills have been shaped by volunteering in two international organiations -IAESTE and ESN. The passion for the Blockchain technology led him to explore new practical use cases that have a potential to change the life of people for better. Mina Vucinic – marketing manager. Experienced Project Manager for PRINCE2, Agile and Scrum certifications with a demonstrated history of working in the management consulting industry. Involved in Crypto world since 2016. Marketing specialist for several ICOs and Hedge Funds providing strategic business consulting, brand management, and marketing strategy dedicated to inspiring the entrepreneurial spirit and bringing business dreams to life. Strong program and project management professional with a Bachelors Degree focused in Marketing/Management. Antonio Campos – full-stack engineer. I am an experienced Software Engineer who is passionate about creating software that delivers value to customers in small and rapid increments. I seek to fully understand a problem and business needs before implementing a solution. I follow practices such as test-driven development,pair-programming, agile and scrum. I write code that is fully unit-tested, readable, and highly extensible. I am self-motivated, creative, and resourceful with a demonstrated ability to function as a leader and team member. I have an analytical and business-oriented mind with excellent communication skills and a recognized ability to translate business needs into software solutions. Natasha Ivanovic – contentwriter. Junior Forensic Psychologistwith a master’s degree in Investigative and Legal Psychology from the United Nations Crime and Justice Research Institute. I’m interested in cryptocurrencies and educating the public about this topic. Thomas Bolleyer – community manager. Organizer of several crypto events and meetups in DACH region (Germany, Austria,Switzerland). Native German language speaker. Crypto trader and enthusiast experienced with community mangagement, social networks and networking. Lenzie Santillan – bounty program manager. A Registered Medical Technologist, a researcher and a cryptoenthusiast. She has been working with different cryptocurrency for almost a year focusing on trading, promotional services, campaign management, translation services and community management. Jonathan Dunsmoor – US securities attorney. Jonathan’s practice helps businesses of all sizes grow whether it is from inception to a DPO (Direct Public Offering). We are here to provide you and your company with exceptional legal service in one of the most trying times of your business; growth. Additionally, Dunsmoor Law also helps clients with contract disputes, employer/employee agreements, and various other business matters. Jonathan’s prior experience includes being of counsel for a small, international securities firm and various areas of public interest law including a legal fellowship with the American Civil Liberties Union of Pennsylvania. Dunsmoor Law represents clients throughout the world regardless of size. Experienced Advisor with a demonstrated history of working in the law practice industry. Skilled in Investor Relations,Securities,Legal Writing,Trials,and Mergers & Acquisitions.Strong professional with a Master of Laws focused in Criminal Law from State University of New York at Buffalo – Law School John D. Allen – Blockchain consultant. C-level experience with founders and peer-level higher abstract decision makers for various Blockchain architected ventures that exhibit high integrity of purpose. Particular skilled on consulting on the semantics of heavy chain technology for new ventures and industrial use cases, from the implementation level of granularity to the high level impacts to the business model core and use-case “value creation” implications that the technology releases. Since 1998, owner of Leveridge Systems INC, a full range consulting hroup for broad range of stacks through time, presently with a high focus on th Ethereum, Cardano and Burrow heavy blockchains. Prior contract consulting work for Hitachi America – Budget Forecast Projects, Kaiser Permanente – Medicare-Risk Projects, Lockheed Martin Aerospace – BoM systems for US DoD Dept, Mazda Motors of America – IT Supply side systems for the then new intended Amati Luxury car channel. Upon graduation in 1990, joined James Martin Associates in London (Texas Instruments), consulting on the technical nature of the 3GL Code generator suite called the IEF, from meta meta model core to platforms to client toolsets. Honors Degree in Data Processing, received from the University of Sunderland, England. James Kupka – business growth expert I’m an analytical marketer with deep experience in digital demand generation. I have 19 years entrepreneurial experience with strategic design and tactical delivery in both B2B and B2C environments. I’m a lover of startup culture where delivery is critical. My history starts in the Systems Engineering group at Netscape Communications Corp, and has gone on to include CTO, CMO, and CCO (“communications”) roles. I’m currently engaged to whip and drive digital demand for Prophix.com. At a higher, more strategic level, I’ve experience building account-based B2B marketing operations and omnichannelenabled ecommerce (B2C) operations. I prefer an adtech stack centered on eloqua, salesforce, wpengine, optimizely,ahrefs, buzzstream, and adstage. KPIs defined and stages managed on a modified Sirius Decisions “Demand Waterfall” model. Jan Dudek – adult industry expert. Expert on the adult marketing and media. After the high school I founded the first online erotic magazine in Czech Republic XCZECH.cz.Working in the art industry as photographer and videographer for several years. Co-founded the most visited czech hardware news online magazine PCtuning.cz.Founder of the biggest Czech highschool photo agency-fotkynatablo.cz and co-founded prestige wedding photography agency bilacerna.cz. My current main interest is the CEO role at a pornnography start-up RedPudding s.r.o disrupting the classic porn business model. Whitepaper : https://hussy.io/app/assets/whitepaper.pdf Facebook : https://fb.me/hussy.io Twitter : https://twitter.com/hussy_io Telegram : https://t.me/hussy_io Instagram : https://www.instagram.com/hussy.io/ Blog : https://medium.com/hussy-io Ann Threads BTT : https://bitcointalk.org/index.php?topic=3593624.0

Chaoga123

Chaoga123

 

All of about Project hot 2018 - [Payera ]

PAYERA is based on the concept of the most successful and most known e-commerce enterprise in the Asian region, but much easier to handle. Combined with SHOP & CARDERA we offer a multifunctional solution which in this form does not exist on the crypto market yet.   Payera is an ecosystem that focuses on simple shopping and safe payments. It includes three products: Payera - the payment platform for safe crypto transactions Shopera - an online shopping marketplace for new and used goods Cardera - a crypto payment card for everyday use. The card is connected to Payera wallet. Therefore, Payera is a multifunctional solution for online shopping and cryptocurrency markets.   PAYERA offers a simple multifunctional solution for users and sellers of cryptocurrency. Buyers are protected due to full consumer protection for all transactions on PAYERA platform. This includes all conventional goods and services. The users can also do internal wallet transactions for free. Sellers, in its turn, will be offered a full protection against volatility on the crypto market by offering an optional payment in fiat or the requested coin. If compared with other systems, PAYERA provides lower fees and a shorter holding period. Sellers also have the opportunity to do internal wallet transactions for free. PAYERA offers an easy multifunctional solution for crypto users and sellers. We are going to create a new era in the crypto-payment gateway with PAY- / SHOPand CARDERA. For BUYER BUYERS are protected against criminals, as we offer a full consumer protection for all transactions done through PAYERA. This protection includes all conventional goods as well as services. You also have the possibility to do internal wallet transactions free of charge. For SELLERS SELLERS obtain the perfect solution to get established in the crypto scene and to increase their proper sales volume. We offer a full protection against volatility on the crypto market by offering an optional payment in Fiat or the requested coin. PAYERA also has lower fees and a shorter holding period compared to other systems. Sellers also have the opportunity to do internal wallet transactions free of charge.  For Supporters the PERA will take on an important role in the future concerning the crypto payments, PERA is not going to be a speculative coin. Our supporters finance a real business model that will be far from pseudo-speculations. We are confident, that our token will be established also on other platforms.  There is in-build exchange for the comfort of users. The sellers will be rated by the buyers. A good rating will let sellers have an immediate paying out and lower fee. The wallet log-in will be with fingerprint, face recognition or a pin code. Users will have their private key, PAYERA will not have access to users accounts. The features of SHOPERA SHOPERA can be used by merchants and by individuals for selling new and used things. Merchants will be charged $0.05 - $0.50 USD depending on the goods' value. Individuals selling less than 10 articles a month can use the platform for free. The features of CARDERA The crypto-payment card will create flexibility even being offline. The unique price of the card will be $20 USD Benefits of the platform: • user-friendly menu with all in-built tools needed for cryptocurrency operations • high security • fast transactions • possibility to spend tokens at external partner stores • Free exchanges and internal transactions of internal tokens • Free use for buyers • Low fee for sellers Atakan Ali Yildirim: CEO / Co Founder Masrur Odinaev: CTO / Co Founder Delia Teran: Marketing Manager & Recruiter Gian Luca Struth: Head of Marketing Benjamin Vogt: Head of Design Daniel Migrov: Developer Samet Dogan: Project Manager Matthias Wernig: Marketing Strategist & PR Fatih Yildiz: Finance and Strategy Manager Oleksii Liubchenko: Web Development Kristina Maisinger: Designer Maxim Mucharov: CDO Token PERA PreICO Price 1 PERA = 0.035 USD Price 1 PERA = 0.05 USD Platform ETHEREUM Accepting ETH, BTC, LTC, BCH Soft cap 8,000,000 USD Hard cap 60,000,000 USD Country Singapore Whitelist/KYCKYC   Website: http://payera.io/ Whitepaper: http://payera.io/WHITEPAPER.pdf Ann Thread: https://bitcointalk.org/index.php?topic=3512743.0 Twitter: https://twitter.com/PAYERAio Facebook: https://www.facebook.com/payera.io/

Chaoga123

Chaoga123

 

ARAW E-COMMERCE MARKETPLACE

The ARAW token is a utilitу bаѕеd tоkеn ѕресifiсаllу dеѕignеd fоr the global е-соmmеrсе & Pауmеnt industry. ARAW token will be released into a рubliс ICO and аnу fundѕ generated thrоugh thiѕ ICO will bе used mаinlу fоr improving infrаѕtruсturе, рrоduсt research & dеvеlорmеnt, аnd ѕаlеѕ & mаrkеting. For сuѕtоmеrѕ, thеrе iѕ аn аbѕоlutе vаluе fоr every рurсhаѕе in thе fоrm of Ethеrеum tоkеnѕ thаt саn be sent tо other crypto-wallet fоr рurсhаѕе. Since thеrе аrе оnlу a сеrtаin аmоunt оf Arаw token thаt саn еvеr еxiѕt, Sсаrсitу соmbinеd with a thriving undеrlуing dесеntrаliѕеd ecosystem will result in аррrесiаtiоn of Arаw tоkеn value. This iѕ Signifiсаntlу different than thе current lоуаltу rewards that еxрirеѕ оvеr timе. Thе retailers will just have tо рurсhаѕе from the open mаrkеtрlасе by еmрlоуing thе uѕе of ARAW tоkеn coins tо аррrесiаtе the uѕеrѕ. Thе сuѕtоmеrѕ on thе ARAW tоkеn ecosystem will rесеivе ARAW аѕ a сеrtаin соnfigurаblе реrсеntаgе оr аmоunt оn thеir рurсhаѕеѕ. Their сuѕtоmеrѕ wоuld bе рrоviѕiоnеd an ARAW саrd tied tо ARAW token аnd a mobile wаllеt tо еnаblе соnvеniеnt micropayments. Cuѕtоmеrѕ will appreciate thiѕ орроrtunitу, аѕ they gain ассеѕѕ to liԛuid сrурtосurrеnсу inѕtеаd оf loyalty роintѕ. Similаrlу, thе customers саn аlѕо buy ARAW tokens thrоugh thе ARAW mоbilе wаllеt or a cryptocurrency еxсhаngе. It is imроrtаnt to note, thаt the ARAW token vаluе iѕ аѕсеrtаinеd bу thе ореn exchanges оf thе сrурtосurrеnсу. These tоkеnѕ саn be traded fоr other сurrеnсу. It iѕ equally vitаl tо еmрhаѕiѕе thаt the token iѕ ассерtаblе tо аll thе раrtiсiраting mеrсhаntѕ that еmрlоу ARAW token рlаtfоrm. Thе ARAW Token Ecosystem Thе Araw Ecosystem wаѕ саrеfullу dеѕignеd frоm thе bеginning аѕ a ѕuрроrtivе sphere in which users саn bе соnfidеnt in their trаdеѕ оn thе Blockchain. Tо сарturе a vаriеtу оf uѕеrѕ, thеу have рrоvidеd аn есоѕуѕtеm рlаtfоrm thаt iѕ ѕсаlаblе аnd еffесtivе, yet ѕimрlе оvеr the Ethеrеum Blосkсhаin, where customers аnd brands саn intеrасt withоut rеѕtriсtiоnѕ in a dереndаblе, truѕtlеѕѕ, аnd mutually bеnеfiсiаl manner. Arаw Pау Araw Pау will bе аn open widget tо accept рауmеntѕ in ARAW tokens аnd саn be used bу аnу mеrсhаntѕ anywhere online juѕt like аnу оthеr рауmеnt gаtеwау рrоvidеrѕ. thеу aim to provide seamless Arаw рау ѕоlutiоnѕ in Arаw mоbilе & web wаllеt, open API рlаtfоrm, аnd Arаw е-соmmеrсе marketplace. On-сhаin vs Off-chain Trаnѕасtiоnѕ Thе Araw рlаtfоrm асtѕ аѕ a mеdiаtоr between thе raiden nеtwоrk to hаndlе оff-сhаin transactions & thе crypto exchanges tо mаnаgе on-chain trаnѕасtiоnѕ. The liquidity smart соntrасt will bе rеѕроnѕiblе fоr hаndling оff-сhаin transactions in dесеntrаliѕеd wау. E-соmmеrсе Mаrkеtрlасе Given thеir diѕtributеd ledger system, itеmѕ for ѕаlе аrе gathered frоm diffеrеnt parts of thе glоbе оn thе mаrkеtрlасе. Buyers аnd ѕеllеrѕ frоm diffеrеnt раrtѕ оf thе world аlѕо come tоgеthеr in a peer-to-peer enabled environment fоr trаnѕасtiоnѕ. Uѕеrѕ оf thе рlаtfоrm can thuѕ have ассеѕѕ tо thе еntirе liѕt оf all thе оffеrѕ available оn thе Arаw marketplace. With thеir hеlр аnd the Arаw Plаtfоrm, аnу shop оwnеr iѕ frее tо еxесutе a single ѕаlе оr build an еntеrрriѕе level е-соmmеrсе platform. The flexibility offered bу thеir e-commerce mаrkеtрlасе gives users thе freedom to choose whаt thеу wаnt tо dо on the platform whеthеr tо buy оr ѕеll or gеt involved in thе lоуаltу program and еаrn rewards. They аim tо mееt the nееd of еvеrу соnѕumеr, еvеrу mеrсhаnt and every buѕinеѕѕ nо mаttеr thеir lосаtiоn thrоugh their diѕtributеd ledger system. thеir е-соmmеrсе mаrkеt рlасе givеѕ уоu inѕtаnt ассеѕѕ to the global аudiеnсе, removes trаnѕасtiоn оvеrhеаd (management аnd fees) аnd еnѕurеѕ thеу аrе secure and friсtiоnlеѕѕ thrоugh their Ethеrеum blосkсhаin based ERC20 tokens and ѕmаrt соntrасt implementation. There аrе two wауѕ in whiсh thеir раrtiсiраting rеtаilеrѕ саn intеrасt with the Araw Eсоѕуѕtеm. Thеѕе inсludе through a ѕmаrt contract thаt hаndlеѕ thе liԛuiditу of thе ARAW tоkеn in thе market оr buуing dirесtlу thrоugh the сrурtосurrеnсу еxсhаngе. Another way iѕ thrоugh thе ARAW token Plаtfоrm whiсh maintains аll the еѕѕеntiаl ореrаtiоnѕ аnd controls rеlаting to the рurсhаѕеѕ and ѕаlеѕ оf thе ARAW tоkеnѕ with fiat сurrеnсу. Using thiѕ, ѕеllеrѕ оn the рlаtfоrm can choose to ѕеll gооdѕ аnd services for ARAW tоkеnѕ as wеll аѕ diѕtributing thеm with the Unifiеd Rеwаrd Sуѕtеm. Extеndеd ѕuрроrt and software dеvеlорmеnt tооlѕ tо асhiеvе a сrурtо based rеwаrd program will bе offered to сliеntѕ using thе ARAW token рlаtfоrm. Araw Cаrd – Tоuсh & Pау Araw – Tоuсh & Pау саrd аimѕ tо еnаblе customers tо mаkе miсrорауmеntѕ аt соffее shops, ѕuреrmаrkеtѕ and day-to-day online ѕhоррing. It соntаinѕ radio-frequency idеntifiсаtiоn (RFID) to communicate with card rеаdеr tо enable contactless рауmеntѕ. With thе release оf Arаw Cаrd, thеу are еxресting to raise аdорtiоn оf thе Arаw рlаtfоrm bу rеgulаr customers. They аrе going tо imрlеmеnt this solution in diffеrеnt рhаѕеѕ. Phase#1 Mеrсhаntѕ ассерt Araw Cаrd Payments uѕing Thе Arаw Cаrd Reader Mоbilе Aрр thеу are аiming tо implement thiѕ аѕ their quick ѕоlutiоn. Thiѕ will enable аnу Merchant in the EU tо accept рауmеnt in the ARAW tоkеn. Mеrсhаntѕ will nееd tо dоwnlоаd Arаw card rеаdеr App from Apple ѕtоrе оr Gооglе рlау ѕtоrе which will bе able to соmmuniсаtе contactless with Araw card to dо miсrо-рауmеntѕ оr rесеivе ARAW tоkеnѕ. After thiѕ, they will be wоrking tоwаrdѕ оthеr соuntriеѕ to соmрlу with thеir juriѕdiсtiоn tо ѕuрроrt ARAW token рауmеntѕ. Phаѕе#2 Mеrсhаntѕ accept Arаw Card Payments uѕing ѕtаndаrd Viѕа оr MаѕtеrCаrd Readers The ARAW tоkеn аimѕ tо intеgrаtе with Visa and MаѕtеrCаrd fоllоwing thеir оwn mоbilе solution tо еаѕе thе transactions for mеrсhаntѕ аnd соnѕumеrѕ glоbаllу. Cuѕtоmеrѕ will be able to uѕе virtual Araw Cаrd from thеir Araw mоbilе wallet fоr touch & рау miсrорауmеntѕ at thеir favourite rеtаilеrѕ. Phase#3 Merchants accepts Arаw Card Pауmеnt uѕing Arаw Cаrd Rеаdеr Hаrdwаrе Dереnding оn the fundѕ rаiѕеd; thеу will be targeting tо develop thеir оwn hаrdwаrе to accept payments glоbаllу. they will bе tаrgеting this after ARAW tоkеn becomes a glоbаl сrурtосurrеnсу uѕеd bу multiple соuntriеѕ. thеу еxресt inсrеаѕеd аdорtiоn оf Araw tоkеn with thе introduction оf hаrdwаrе саrd rеаdеr. Thеу will аim tо rеlеаѕе аnоthеr fоrm оf authorised рареr tо dеtаil phase#2 аnd phase#3 bу mid оf 2019. CONNECT WITH US Website :https://arawtoken.io/ ANN Bitcointalk: https://bitcointalk.org/index.php?topic=3497194.0 Whitepaper: https://arawtoken.io/assets/araw_whitepaper.pdf Facebook: https://www.facebook.com/arawtoken Twitter: https://twitter.com/arawtoken Telegram: https://t.me/ArawTokenOfficial

Chaoga123

Chaoga123

 

Overview all about SwachhCoin

What Is Swachhcoin? Swachhcoin wants to revolutionize the waste management industry using blockchain technology, IoT, adaptive intelligence, big data, and other advanced technologies. The goal is to maximize the creation of value from global household waste. Obviously, waste is becoming an increasingly important issue in our modern world. We’re generating too much waste, and all of that waste either needs to be repurposed or safely stored. Swachhcoin aims to address this issue while increasing profitability and efficiency in the waste management industry. The ICO for Swachhcoin Tokens is expected to get underway in Q2 2018. The company’s private sale for tokens began in April 2018.   Swachhcoin brands itself as a non-profit organization. They want to make the existing waste management industries efficient and capable of acting as a provider of service and developer of technology in this sphere. Not only does it intend to work with industries, but, they also plan to develop an ecosystem whereby they can influence the waste management habits of individuals on a mass scale. Swachhcoin wants to incentivize people monetarily who puts to dispose off the waste properly. It wants to build an ecosystem for this purpose utilizing IoT, blockchain, adaptive intelligence, and other technologies. The ecosystem will revolve around the Swachh tokens. According to Swachhcoin, the users of the platform will receive monetary incentives in exchange for managing their waste properly. The processes waste will lead to at least 20 different products or outputs. The platform also believes that this initiative will gradually change the way how waste is disposed all over the world. Swachhcoin Features Swachhcoin’s website mentions all of the following features: Swachhcoin Big Swachhcoin Big Data, or SWATA, is described as “the customized application of big data, designed and modified for waste processing industry.” Swachhcoin DApp: The platform’s decentralized app, or SWAPP, is the user interface that includes a wallet and information about the nearest SWBIN location, giving users an easy and convenient disposal experience. Swachhcoin Bins: SWBINs are customized waste collection bins designed by Swachhcoin. These bins will have “various features that enable highly effective waste disposal,” explains the official whitepaper. SWIoT: The Swachhcoin Internet of Things network is a customized IoT application designed to use IoT sensors to optimize the waste management industry. Swachh Adaptive Intelligence: SWATEL is “the customized application of adaptive intelligence designed and mofieid for waste processing industry,” explains the whitepaper. Blockchain: The platform will be based on blockchain technology. As you can see, all of these features are vaguely defined. The information above comes straight from the whitepaper. There are few technical details about how the platform seeks to use these technologies. Market and Industry Review Over the past few years, interest in cryptocurrency has grown exponentially. Total market capitalization at the beginning of 2018 exceeded $500 bln. Currently, the most capitalized cryptocurrency is Bitcoin. The market capitalization for the top five cryptocurrencies exceeds 70% of total market capitalization, and the total number of cryptocurrencies and tokens now exceeds 1500. Comments: The market is showing growth, which implies an opportunity for the project to take a market share. Roadmap     Who’s Behind Swachhcoin? Swachhcoin is led by founder and CEO Aditya Kumar along with co-founder and COO Prashant Chaturvedi. Aditya is a Kolkata, India-based entrepreneur with a background in earth sciences and environmental services. He created Swachhcoin in 2016. Other listed members of the team include Aditya Vikram Singh (Chief Financial Officer), Siddela Sarat Kumar (Chief R&D Officer), Naman Jain (Chief Marketing Officer), Kuruva Saiteja (Chief Relations Officer), Deep Ranjan Gupta (Chief Technical Officer), and Hemant Verma (Chief Strategy Officer). General information about the project and ICO Swachhcoin is a unique blockchain-powered attempt at micromanaging wastes from households and industries and efficiently converting them into useful products. These products, at the end of the process, will be of higher economic value. The team intends to delve into the realm of, but not limited to green-energy, fertilizers, and power generating gases as of now. But given the rapid progress of fundamental research on efficient product conversion, the team looks forward to adapting and better the existing working technology. Smart contract platform: Ethereum blockchain Contract type: ERC20 Token: SCX Soft cap: 5,000,000 USD Hard cap: 18,000,000 USD Pre-Sale: Start date: 5 May 2018 End date: 20 May 2017 Sale: Start date: 15 June 2018 End date: 31 July 2018 Available token for sale: 276,000,000 SCX Cost of 1 SCX: $0.04 for Presale and $0.075 for Crowdsale Accepted currencies: ETH, BTC, BCH, XRP, LTC, KCS, BNB Distribution of tokens:     Funds raised from the ICO will be distributed as follows:     For more information: Facebook: https://www.facebook.com/swachhcoinofficial/ Instagram: https://www.instagram.com/swachhcoin/ Twitter: https://twitter.com/SwachhCoin

Chaoga123

Chaoga123

 

Tổng quan về dự án SwachhCoin

Mô tả dự án Swachhcoin Foundation là một tổ chức phi lợi nhuận có mục tiêu chính là làm việc rộng rãi để đại tu ngành quản lý chất thải bằng cách hoạt động như một nhà phát triển công nghệ và nhà cung cấp dịch vụ hoàn chỉnh trong lĩnh vực này. Swachhcoin sẽ làm cho các ngành công nghiệp quản lý chất thải hiện có hiệu quả và có khả năng nhất có thể để họ trở thành công nghệ và có khả năng giải quyết cuộc khủng hoảng quản lý chất thải sắp xảy ra mà thế giới đang phải đối mặt tại thời điểm này. Ngoài việc làm việc với các ngành công nghiệp, Swachhcoin sẽ phát triển một hệ sinh thái nơi các cá nhân ở cấp độ lớn được nhận thức về khả năng lãng phí xung quanh họ để họ hiểu vai trò và trách nhiệm của họ và hành động phù hợp.   Swachhcoin nhằm mục đích cách mạng hóa quản lý chất thải bằng cách tạo ra một mã thông báo sẽ được sử dụng để cung cấp ưu đãi tiền tệ chủ yếu cho các hộ gia đình trong nước. Ngành công nghiệp chế biến chất thải sẽ là cốt lõi thúc đẩy nền kinh tế này. Tính năng của Swachhcoin: khả năng trở thành thành viên của nền tảng và cộng đồng Swachhcoin khả năng thay đổi và cải thiện thế giới về chúng ta Dự án này nhằm thay đổi hoàn toàn ngành công nghiệp quản lý chất thải bằng cách tận dụng: Trí tuệ nhân tạo (AI) Big data Iot (Internet of things) Công nghệ Blockchain và các hợp đồng thông minh (smart contracts) Swachhcoin là một nỗ lực để căn chỉnh Dữ liệu lớn, Trí thông minh nhân tạo, Internet của sự vật với công nghệ Blockchain để bất kỳ ai và mọi người đều có thể đóng góp và giải quyết thách thức lớn nhất mà chúng ta đang phải đối mặt trên toàn cầu. Đánh giá thị trường và ngành Trong vài năm qua, lãi tiền điện tử đã tăng theo cấp số nhân. Tổng vốn hóa thị trường vào đầu năm 2018 vượt quá 500 tỷ đô la. Hiện tại, tiền điện tử được viết hoa nhiều nhất là Bitcoin. Giá trị vốn hóa thị trường cho năm tiền điện tử hàng đầu vượt quá 70% tổng vốn hóa thị trường và tổng số tiền điện tử và mã thông báo hiện vượt quá 1500. Nhận xét: Thị trường đang cho thấy sự tăng trưởng, ngụ ý một cơ hội cho dự án chiếm thị phần. Tài liệu Chúng tôi đã phân tích trang web và tài liệu của Swachhcoin về tính đầy đủ và nhất quán để đưa ra quyết định đầu tư. Thông tin về dự án có sẵn trong Sách trắng và Tổng quan bằng tiếng Anh. Dự án được mô tả chi tiết trong bài báo trắng; sự nhấn mạnh chính được đặt trên mô tả hoạt động của nền tảng. Trang web cũng cung cấp thông tin về dự án, ICO, lộ trình và tiền thưởng, blog, các câu hỏi thường gặp với câu trả lời, chuyên gia tư vấn và nhóm. Trang web được trình bày bằng tiếng Anh. Trang web có các liên kết đến blog và phương tiện truyền thông xã hội. Tổng quan cho thấy ý tưởng chung tuyệt vời của nền tảng. Ngoài ra, có thông tin về nền kinh tế của mã thông báo. Tóm tắt: Tài liệu cung cấp thông tin chi tiết về dự án; hoạt động nền tảng và các dịch vụ được cung cấp được mô tả chi tiết đầy đủ. Roadmap     Đội ngũ phát triển Swachhcoin? Swachhcoin được dẫn dắt bởi người sáng lập và CEO Aditya Kumar cùng với người đồng sáng lập và COO Prashant Chaturvedi. Aditya là một doanh nhân có trụ sở tại Kolkata, Ấn Độ với nền tảng khoa học trái đất và các dịch vụ môi trường. Ông đã tạo ra Swachhcoin vào năm 2016. Các thành viên khác trong nhóm bao gồm Aditya Vikram Singh (Giám đốc tài chính), Siddela Sarat Kumar (Giám đốc R & D), Naman Jain (Giám đốc tiếp thị), Kuruva Saiteja (Giám đốc quan hệ), Deep Ranjan Gupta (Giám đốc kỹ thuật), và Hemant Verma (Giám đốc chiến lược). Thông tin chung về dự án và ICO Swachhcoin là một nỗ lực blockchain duy nhất hỗ trợ vi chất thải từ các hộ gia đình và các ngành công nghiệp và chuyển đổi chúng thành các sản phẩm hữu ích. Những sản phẩm này, vào cuối quá trình, sẽ có giá trị kinh tế cao hơn. Nhóm nghiên cứu dự định đào sâu vào lĩnh vực, nhưng không giới hạn ở năng lượng xanh, phân bón và khí phát điện như hiện nay. Nhưng với sự tiến bộ nhanh chóng của nghiên cứu cơ bản về chuyển đổi sản phẩm hiệu quả, nhóm nghiên cứu mong muốn thích nghi và cải thiện công nghệ làm việc hiện tại. Nền tảng hợp đồng thông minh: Ethereum blockchain Loại hợp đồng: ERC20 Mã thông báo: SCX Soft cap: 5.000.000 USD Hard cap: 18.000.000 USD Pre-Sale: Ngày bắt đầu: ngày 5 tháng 5 năm 2018 Ngày kết thúc: ngày 20 tháng 5 năm 2017 Ngày bán chính thức: Ngày bắt đầu: ngày 15 tháng 6 năm 2018 Ngày kết thúc: ngày 31 tháng 7 năm 2018 Mã thông báo có sẵn để bán: 276.000.000 SCX Chi phí 1 SCX: 0,04 đô la cho Presale và 0,075 đô la cho Crowdsale Tiền tệ được chấp nhận: ETH, BTC, BCH, XRP, LTC, KCS, BNB Để biết thêm thông tin: Facebook: Swachhcoin Instagram: Swachhcoin (@swachhcoin) • Instagram photos and videos Twitter: Swachhcoin (@swachhcoin) | Twitter

Chaoga123

Chaoga123

 

SwachhCoin Dự án quản lý chất thải 2018

Mô tả dự án Swachhcoin Foundation là một tổ chức phi lợi nhuận có mục tiêu chính là làm việc rộng rãi để đại tu ngành quản lý chất thải bằng cách hoạt động như một nhà phát triển công nghệ và nhà cung cấp dịch vụ hoàn chỉnh trong lĩnh vực này. Swachhcoin sẽ làm cho các ngành công nghiệp quản lý chất thải hiện có hiệu quả và có khả năng nhất có thể để họ trở thành công nghệ và có khả năng giải quyết cuộc khủng hoảng quản lý chất thải sắp xảy ra mà thế giới đang phải đối mặt tại thời điểm này. Ngoài việc làm việc với các ngành công nghiệp, Swachhcoin sẽ phát triển một hệ sinh thái nơi các cá nhân ở cấp độ lớn được nhận thức về khả năng lãng phí xung quanh họ để họ hiểu vai trò và trách nhiệm của họ và hành động phù hợp.   Swachhcoin nhằm mục đích cách mạng hóa quản lý chất thải bằng cách tạo ra một mã thông báo sẽ được sử dụng để cung cấp ưu đãi tiền tệ chủ yếu cho các hộ gia đình trong nước. Ngành công nghiệp chế biến chất thải sẽ là cốt lõi thúc đẩy nền kinh tế này. Tính năng của Swachhcoin: khả năng trở thành thành viên của nền tảng và cộng đồng Swachhcoin khả năng thay đổi và cải thiện thế giới về chúng ta Dự án này nhằm thay đổi hoàn toàn ngành công nghiệp quản lý chất thải bằng cách tận dụng: Trí tuệ nhân tạo (AI) Big data Iot (Internet of things) Công nghệ Blockchain và các hợp đồng thông minh (smart contracts) Swachhcoin là một nỗ lực để căn chỉnh Dữ liệu lớn, Trí thông minh nhân tạo, Internet của sự vật với công nghệ Blockchain để bất kỳ ai và mọi người đều có thể đóng góp và giải quyết thách thức lớn nhất mà chúng ta đang phải đối mặt trên toàn cầu. Đánh giá thị trường và ngành Trong vài năm qua, lãi tiền điện tử đã tăng theo cấp số nhân. Tổng vốn hóa thị trường vào đầu năm 2018 vượt quá 500 tỷ đô la. Hiện tại, tiền điện tử được viết hoa nhiều nhất là Bitcoin. Giá trị vốn hóa thị trường cho năm tiền điện tử hàng đầu vượt quá 70% tổng vốn hóa thị trường và tổng số tiền điện tử và mã thông báo hiện vượt quá 1500. Nhận xét: Thị trường đang cho thấy sự tăng trưởng, ngụ ý một cơ hội cho dự án chiếm thị phần. Tài liệu Chúng tôi đã phân tích trang web và tài liệu của Swachhcoin về tính đầy đủ và nhất quán để đưa ra quyết định đầu tư. Thông tin về dự án có sẵn trong Sách trắng và Tổng quan bằng tiếng Anh. Dự án được mô tả chi tiết trong bài báo trắng; sự nhấn mạnh chính được đặt trên mô tả hoạt động của nền tảng. Trang web cũng cung cấp thông tin về dự án, ICO, lộ trình và tiền thưởng, blog, các câu hỏi thường gặp với câu trả lời, chuyên gia tư vấn và nhóm. Trang web được trình bày bằng tiếng Anh. Trang web có các liên kết đến blog và phương tiện truyền thông xã hội. Tổng quan cho thấy ý tưởng chung tuyệt vời của nền tảng. Ngoài ra, có thông tin về nền kinh tế của mã thông báo. Tóm tắt: Tài liệu cung cấp thông tin chi tiết về dự án; hoạt động nền tảng và các dịch vụ được cung cấp được mô tả chi tiết đầy đủ. Roadmap     Đội ngũ phát triển Swachhcoin? Swachhcoin được dẫn dắt bởi người sáng lập và CEO Aditya Kumar cùng với người đồng sáng lập và COO Prashant Chaturvedi. Aditya là một doanh nhân có trụ sở tại Kolkata, Ấn Độ với nền tảng khoa học trái đất và các dịch vụ môi trường. Ông đã tạo ra Swachhcoin vào năm 2016. Các thành viên khác trong nhóm bao gồm Aditya Vikram Singh (Giám đốc tài chính), Siddela Sarat Kumar (Giám đốc R & D), Naman Jain (Giám đốc tiếp thị), Kuruva Saiteja (Giám đốc quan hệ), Deep Ranjan Gupta (Giám đốc kỹ thuật), và Hemant Verma (Giám đốc chiến lược). Thông tin chung về dự án và ICO Swachhcoin là một nỗ lực blockchain duy nhất hỗ trợ vi chất thải từ các hộ gia đình và các ngành công nghiệp và chuyển đổi chúng thành các sản phẩm hữu ích. Những sản phẩm này, vào cuối quá trình, sẽ có giá trị kinh tế cao hơn. Nhóm nghiên cứu dự định đào sâu vào lĩnh vực, nhưng không giới hạn ở năng lượng xanh, phân bón và khí phát điện như hiện nay. Nhưng với sự tiến bộ nhanh chóng của nghiên cứu cơ bản về chuyển đổi sản phẩm hiệu quả, nhóm nghiên cứu mong muốn thích nghi và cải thiện công nghệ làm việc hiện tại. Nền tảng hợp đồng thông minh: Ethereum blockchain Loại hợp đồng: ERC20 Mã thông báo: SCX Soft cap: 5.000.000 USD Hard cap: 18.000.000 USD Pre-Sale: Ngày bắt đầu: ngày 5 tháng 5 năm 2018 Ngày kết thúc: ngày 20 tháng 5 năm 2017 Ngày bán chính thức: Ngày bắt đầu: ngày 15 tháng 6 năm 2018 Ngày kết thúc: ngày 31 tháng 7 năm 2018 Mã thông báo có sẵn để bán: 276.000.000 SCX Chi phí 1 SCX: 0,04 đô la cho Presale và 0,075 đô la cho Crowdsale Tiền tệ được chấp nhận: ETH, BTC, BCH, XRP, LTC, KCS, BNB Để biết thêm thông tin: Facebook: Swachhcoin Instagram: Swachhcoin (@swachhcoin) • Instagram photos and videos Twitter: Swachhcoin (@swachhcoin) | Twitter

Chaoga123

Chaoga123

 

Project 2018 - SwachhCoin

What Is Swachhcoin? Swachhcoin wants to revolutionize the waste management industry using blockchain technology, IoT, adaptive intelligence, big data, and other advanced technologies. The goal is to maximize the creation of value from global household waste. Obviously, waste is becoming an increasingly important issue in our modern world. We’re generating too much waste, and all of that waste either needs to be repurposed or safely stored. Swachhcoin aims to address this issue while increasing profitability and efficiency in the waste management industry. The ICO for Swachhcoin Tokens is expected to get underway in Q2 2018. The company’s private sale for tokens began in April 2018.   Swachhcoin brands itself as a non-profit organization. They want to make the existing waste management industries efficient and capable of acting as a provider of service and developer of technology in this sphere. Not only does it intend to work with industries, but, they also plan to develop an ecosystem whereby they can influence the waste management habits of individuals on a mass scale. Swachhcoin wants to incentivize people monetarily who puts to dispose off the waste properly. It wants to build an ecosystem for this purpose utilizing IoT, blockchain, adaptive intelligence, and other technologies. The ecosystem will revolve around the Swachh tokens. According to Swachhcoin, the users of the platform will receive monetary incentives in exchange for managing their waste properly. The processes waste will lead to at least 20 different products or outputs. The platform also believes that this initiative will gradually change the way how waste is disposed all over the world. Swachhcoin Features Swachhcoin’s website mentions all of the following features: Swachhcoin Big Swachhcoin Big Data, or SWATA, is described as “the customized application of big data, designed and modified for waste processing industry.” Swachhcoin DApp: The platform’s decentralized app, or SWAPP, is the user interface that includes a wallet and information about the nearest SWBIN location, giving users an easy and convenient disposal experience. Swachhcoin Bins: SWBINs are customized waste collection bins designed by Swachhcoin. These bins will have “various features that enable highly effective waste disposal,” explains the official whitepaper. SWIoT: The Swachhcoin Internet of Things network is a customized IoT application designed to use IoT sensors to optimize the waste management industry. Swachh Adaptive Intelligence: SWATEL is “the customized application of adaptive intelligence designed and mofieid for waste processing industry,” explains the whitepaper. Blockchain: The platform will be based on blockchain technology. As you can see, all of these features are vaguely defined. The information above comes straight from the whitepaper. There are few technical details about how the platform seeks to use these technologies. Market and Industry Review Over the past few years, interest in cryptocurrency has grown exponentially. Total market capitalization at the beginning of 2018 exceeded $500 bln. Currently, the most capitalized cryptocurrency is Bitcoin. The market capitalization for the top five cryptocurrencies exceeds 70% of total market capitalization, and the total number of cryptocurrencies and tokens now exceeds 1500. Comments: The market is showing growth, which implies an opportunity for the project to take a market share. Roadmap     Who’s Behind Swachhcoin? Swachhcoin is led by founder and CEO Aditya Kumar along with co-founder and COO Prashant Chaturvedi. Aditya is a Kolkata, India-based entrepreneur with a background in earth sciences and environmental services. He created Swachhcoin in 2016. Other listed members of the team include Aditya Vikram Singh (Chief Financial Officer), Siddela Sarat Kumar (Chief R&D Officer), Naman Jain (Chief Marketing Officer), Kuruva Saiteja (Chief Relations Officer), Deep Ranjan Gupta (Chief Technical Officer), and Hemant Verma (Chief Strategy Officer). General information about the project and ICO Swachhcoin is a unique blockchain-powered attempt at micromanaging wastes from households and industries and efficiently converting them into useful products. These products, at the end of the process, will be of higher economic value. The team intends to delve into the realm of, but not limited to green-energy, fertilizers, and power generating gases as of now. But given the rapid progress of fundamental research on efficient product conversion, the team looks forward to adapting and better the existing working technology. Smart contract platform: Ethereum blockchain Contract type: ERC20 Token: SCX Soft cap: 5,000,000 USD Hard cap: 18,000,000 USD Pre-Sale: Start date: 5 May 2018 End date: 20 May 2017 Sale: Start date: 15 June 2018 End date: 31 July 2018 Available token for sale: 276,000,000 SCX Cost of 1 SCX: $0.04 for Presale and $0.075 for Crowdsale Accepted currencies: ETH, BTC, BCH, XRP, LTC, KCS, BNB Distribution of tokens:     Funds raised from the ICO will be distributed as follows:     For more information: Facebook: https://www.facebook.com/swachhcoinofficial/ Instagram: https://www.instagram.com/swachhcoin/ Twitter: https://twitter.com/SwachhCoin

Chaoga123

Chaoga123

 

Project New 2018 – [HUSSY]

Welcome my dear friends.Not many investors have heard about the HUSSY project . HUSSY.io is a set of tokens designed to create a blockchain-based platform that allows prostitutes and clients to exchange cryptocurrencies for sexual services. The HUSSY platform will provide verification to both service providers and customers to minimize the likelihood of transmission of STD and possible human trafficking cases.     What is HUSSY? HUSSY.io is a set of tokens designed to create block-based platforms that allow prostitutes and clients to exchange crypto currency for sexual services. The HUSSY platform will ensure that both service providers and clients are tested to minimize the possibility of STI transmission and possible trade cases. Some people use the term sex worker to avoid applying the stigma associated with the word prostitute. Using the term sex worker rather than prostitutes also allows more members of the sex industry to be represented and helps ensure that the actual individual prostitutes are not selected and are associated with the negative connotations of prostitutes. In addition, choosing to use the term sex worker rather than prostitutes shows ownership of individual career choices. Some argue that those who prefer the term sexy worker separate their work from the person. Describing a person as a sex worker acknowledges that the individual may have many different sides and not always determined by their work. How the system works from the HUSSY program in the picture   Hussy ICO Token Hussy intends to release ICO date of public sale after more personal sales. Sales of public token 50 million HUS Private sales token 10 million HUS Treasury reserves 21 million UAH. Bounty 3 million HUS Program team members and 13 million HUS advisers Initial device 3 million HUS Details of the sign Ticker-HUS Prinimaet- ETH Model ERC-20 hard Cap 30 million US dollars soft Cover 3 million US dollars Apply for 100 million HUS mark Tokens for sale 60 000 000 HUS PROJECT TEAM Peter Tulala – founder & softwareengineer. Entrepreneurial and scientific spirit from an early age. He founded his first company at the age of 16. Strong background in artificial intelligence and full-stack web development.During his career, he participated as a data warehousing and AI expert in many research projects in areas of epileptogenic biomarkers analysis, heliophysics,satellite signal processing or semiconductor industry. His leadership skills have been shaped by volunteering in two international organiations -IAESTE and ESN. The passion for the Blockchain technology led him to explore new practical use cases that have a potential to change the life of people for better. Mina Vucinic – marketing manager. Experienced Project Manager for PRINCE2, Agile and Scrum certifications with a demonstrated history of working in the management consulting industry. Involved in Crypto world since 2016. Marketing specialist for several ICOs and Hedge Funds providing strategic business consulting, brand management, and marketing strategy dedicated to inspiring the entrepreneurial spirit and bringing business dreams to life. Strong program and project management professional with a Bachelors Degree focused in Marketing/Management. Antonio Campos – full-stack engineer. I am an experienced Software Engineer who is passionate about creating software that delivers value to customers in small and rapid increments. I seek to fully understand a problem and business needs before implementing a solution. I follow practices such as test-driven development,pair-programming, agile and scrum. I write code that is fully unit-tested, readable, and highly extensible. I am self-motivated, creative, and resourceful with a demonstrated ability to function as a leader and team member. I have an analytical and business-oriented mind with excellent communication skills and a recognized ability to translate business needs into software solutions. Natasha Ivanovic – contentwriter. Junior Forensic Psychologistwith a master’s degree in Investigative and Legal Psychology from the United Nations Crime and Justice Research Institute. I’m interested in cryptocurrencies and educating the public about this topic. Thomas Bolleyer – community manager. Organizer of several crypto events and meetups in DACH region (Germany, Austria,Switzerland). Native German language speaker. Crypto trader and enthusiast experienced with community mangagement, social networks and networking. Lenzie Santillan – bounty program manager. A Registered Medical Technologist, a researcher and a cryptoenthusiast. She has been working with different cryptocurrency for almost a year focusing on trading, promotional services, campaign management, translation services and community management. ADVISORS Jonathan Dunsmoor – US securities attorney. Jonathan’s practice helps businesses of all sizes grow whether it is from inception to a DPO (Direct Public Offering). We are here to provide you and your company with exceptional legal service in one of the most trying times of your business; growth. Additionally, Dunsmoor Law also helps clients with contract disputes, employer/employee agreements, and various other business matters. Jonathan’s prior experience includes being of counsel for a small, international securities firm and various areas of public interest law including a legal fellowship with the American Civil Liberties Union of Pennsylvania. Dunsmoor Law represents clients throughout the world regardless of size. Experienced Advisor with a demonstrated history of working in the law practice industry. Skilled in Investor Relations,Securities,Legal Writing,Trials,and Mergers & Acquisitions.Strong professional with a Master of Laws focused in Criminal Law from State University of New York at Buffalo – Law School John D. Allen – Blockchain consultant. C-level experience with founders and peer-level higher abstract decision makers for various Blockchain architected ventures that exhibit high integrity of purpose. Particular skilled on consulting on the semantics of heavy chain technology for new ventures and industrial use cases, from the implementation level of granularity to the high level impacts to the business model core and use-case “value creation” implications that the technology releases. Since 1998, owner of Leveridge Systems INC, a full range consulting hroup for broad range of stacks through time, presently with a high focus on th Ethereum, Cardano and Burrow heavy blockchains. Prior contract consulting work for Hitachi America – Budget Forecast Projects, Kaiser Permanente – Medicare-Risk Projects, Lockheed Martin Aerospace – BoM systems for US DoD Dept, Mazda Motors of America – IT Supply side systems for the then new intended Amati Luxury car channel. Upon graduation in 1990, joined James Martin Associates in London (Texas Instruments), consulting on the technical nature of the 3GL Code generator suite called the IEF, from meta meta model core to platforms to client toolsets. Honors Degree in Data Processing, received from the University of Sunderland, England. James Kupka – business growth expert I’m an analytical marketer with deep experience in digital demand generation. I have 19 years entrepreneurial experience with strategic design and tactical delivery in both B2B and B2C environments. I’m a lover of startup culture where delivery is critical. My history starts in the Systems Engineering group at Netscape Communications Corp, and has gone on to include CTO, CMO, and CCO (“communications”) roles. I’m currently engaged to whip and drive digital demand for Prophix.com. At a higher, more strategic level, I’ve experience building account-based B2B marketing operations and omnichannelenabled ecommerce (B2C) operations. I prefer an adtech stack centered on eloqua, salesforce, wpengine, optimizely,ahrefs, buzzstream, and adstage. KPIs defined and stages managed on a modified Sirius Decisions “Demand Waterfall” model. Jan Dudek – adult industry expert. Expert on the adult marketing and media. After the high school I founded the first online erotic magazine in Czech Republic XCZECH.cz.Working in the art industry as photographer and videographer for several years. Co-founded the most visited czech hardware news online magazine PCtuning.cz.Founder of the biggest Czech highschool photo agency-fotkynatablo.cz and co-founded prestige wedding photography agency bilacerna.cz. My current main interest is the CEO role at a pornnography start-up RedPudding s.r.o disrupting the classic porn business model. FOR MORE INFORMATION: Whitepaper : https://hussy.io/app/assets/whitepaper.pdf Facebook : https://fb.me/hussy.io Twitter : https://twitter.com/hussy_io Telegram : https://t.me/hussy_io Instagram : https://www.instagram.com/hussy.io/ Blog : https://medium.com/hussy-io Ann Threads BTT : https://bitcointalk.org/index.php?topic=3593624.0

Chaoga123

Chaoga123

 

All of about Project hot [IP Gold].

IP addresses drive the engine of the Internet, connecting computers and devices together and enabling a vast array of online services we have become dependent on and generating millions of dollars a day in revenue. From email and online advertising to social media and sponsored content, to everything, IP addresses are required to make it all happen! As the Internet continues to grow, these IP addresses are becoming scarce, and more valuable.   IP.Gold is an IP address management and investment company that aims to maximize the monetization and market value of IP address assets. The IP.Gold ecosystem will utilize the blockchain and smart contracts to expand the uses in securing the transfer of IP addresses. It will work in a manner similar to domain transfer security, which will make crypto payments possible for IP address assets. IP.Gold also plans to make use of AI and automation. This will ensure that it works faster to identify and transfer assets, thus setting up revenue generation much faster. This will also help to cut down on operational overhead. IP.Gold will leverage Blockchain technology and Smart Contracts to expand its uses into enabling and securing IP address transfers, similar to domain transfer security, facilitating crypto payments for IP address assets and automated escrow-backed asset transfers. Additionally, IP.Gold will utilize artificial intelligent, and automation, IP.Gold will be able to work faster to identify and transfer IP address assets, setup services to generate revenue quicker, and significantly reduce operational overhead by streamlining resources. IP.Gold is not a concept or an idea, it is modeled on an existing successful business run by the company’s founders. IP.Gold is looking to expand the existing business model by acquiring more IP addresses and infrastructure. In as little as 45 days from the close of its ICO, IP.Gold can execute on existing IP purchase contracts, transfer IP address assets and have them generating revenue in the Ecosystem. This enables IP.Gold to allocate an attractive 20% Quarterly Gross Revenue Share to Contributors. The IP.Gold Ecosystem takes IP addresses acquired and managed by IP.Gold and assigns them to one or more services in a revenue generation lifecycle. The IP.Gold Ecosystem is allowing for multiple services to be delivered on a single IP and a single service to be delivered on a long-term basis, depending on the phase in the lifecycle. IP.Gold is not just an idea. It is a model based on an existing business, which is run by the founders of this project. The aim of this project is to expand on the existing idea by acquiring more infrastructure and IP addresses. In just 45 days after the ICO, the ecosystem could start generating revenue. IP.Gold plans to allocate 20% of gross revenue to contributors of this project every quarter. IP.Gold is an IP address management and investment company that maximizes the monetization and market value of IP address assets. IP addresses, specifically IPv4 addresses, i.e. 207.99.67.8, have a significant value outside of connecting us to the internet or serving web pages. Online advertising, social media, content publishing, Internet security, proxy/VPN, Blockchain and more wouldn’t be possible without IP addresses. IP.Gold expands the existing successful business model of its founders to take advantage of the IP address assets of the global Internet. IP addresses acquired and managed by IP.Gold are assigned to one of the 6 Phases in the IP.Gold Ecosystem, an IP monetization lifecycle, depending on the results of a qualitative analysis. Each phase is designed to monetize one or more services, including online advertising, email publishing, search engine optimization, social media, proxy, virtual private networks, and more. The flexibility of the IP.Gold Ecosystem enables it to support multiple services simultaneously per IP address to maximize short-term revenue or a single service for long-term monthly revenue. The Ecosystem scales linearly, so the more IP addresses IP.Gold has the more revenues it makes. IP.Gold will continue to automate and streamline the most resource-intensive areas of the IP address management and monetization processes, namely IP asset transfers, testing, and multi-domain/multi-service usage. Artificial Intelligence, machine learning and automation are being integrated into the IP.Gold Ecosystem to increase multi-service revenue opportunities, to further drive down operational costs and improve overall economies of scale. Additionally, using blockchain-enabled technologies and smart contracts, IP.Gold is improving the IP address transfer process, enabling crypto payments and escrow, and generally enabling faster more consistent IP address asset transfers.   IP.Gold is planning an ICO; the private sale is already underway and will end in 17 days. After that, the main ICO will launch on May 2, 2018. The funds will be used to expand an existing business that is already successful. The ecosystem created by IP.Gold to monetize IP address will have six life cycles. Since the ecosystem is so flexible, it will be able to support various services on each IP address. All the IP address assets owned by the IP.Gold project is fully verifiable and can be traded commercially. That means the tokens from the ICO will be asset-backed. Token Symbol: IPG Token Sale Starts: April 2, 2018 Token Sale Ends: April 30, 2018 Total Supply: 20Million Token Standard: ERC 20 Soft Cap: 2 Million Hard Cap: 13 Million Website: https://ip.gold/ Whitepaper: https://ip.gold/IP.Gold-ICO-WhitePaper.pdf?pdf=English_WhitePaper Telegram: https://t.me/ipgoldHQ Twitter: https://twitter.com/IpGoldHQ Facebook: https://www.facebook.com/IPGoldHQ/

Chaoga123

Chaoga123

 

What is XchangeRate - #ICO

안녕 내 모든 친구 나를 따라 주셔서 감사합니다. 당신은 ICO 프로그램에 투자하고 그것이 당신과 나에게 이익을 가져 오기를 원한다. 프로젝트에 대한 모든 것을 이해할 수는 없지만 일부 ICO 프로젝트에 부분적으로 감사 할 수 있습니다. 내가 틀린 것을 가지고 있으면, 나와 의견을 말하게 해주세요. 오늘 나는 당신에게 XchangeRate라는 매우 잠재적 인 ICO 프로젝트를 소개 할 것입니다. 이 프로젝트에 대해 알아 보겠습니다. 1.png   XchangeRate – 인공 지능 알고리즘과 향상된 자동화를 사용하여 수익을 창출 할 수있는 플랫폼입니다. 이 플랫폼은 전자 화폐 전략을 공유하고 시장 상황을 변화시킬 수있는 기회를 제공합니다. 이 프로젝트는 많은 양의 데이터를 분석하고 시장 행동에 유리한 전략을 제공합니다. 플랫폼은 상인을 위해 상인에 의해 만들어집니다. 플랫폼의 대상 사용자는 시장에서 플레이 할 때 비밀리에 디지털 자산을 받기를 원하는 사람들입니다. 따라서이 프로젝트의 또 다른 독특한 특징은 간접적으로 서로 통신 할 수있는 암호화 된 통화 거래자 커뮤니티가 있다는 것입니다. 온라인 활동을하기 위해 개발자는 내부 코인을 생성합니다. 그것은 XRR이라고합니다. 이것은 스마트 플랫폼에 액세스하는 데 사용해야하는 토큰입니다. 또한 기능 토큰이며 네트워크의 사용자와 사이트의 거래자를 서로 상대하는 데 유용한 응용 프로그램입니다. 또한, 동전 판매는 일부 큰 관할지에서도 보안을 강화하기위한 규칙을 철저히 준수 할 것입니다. 이 플랫폼은 인공 지능을 연구하고 자동화 된 시스템을 사용하여 수백 개의 입력 및 출력 지표를 분석합니다. 개발 이전에이 프로젝트는 경쟁 업체에 대한 대규모 연구를 수행했습니다. 모든 결과는 프로젝트 백서에 나와 있습니다. XchangeRate 로드맵은 2017 년 1 분기에 시작됩니다. 그러면 프로젝트 아이디어가 나타납니다. 그러한 장소를 만들어야한다는 필요성이 암호 통화 시장에서 많은 돈을 버는 데 도움이되었다는 생각이 있습니다. 결국,이 산업은 현재 추진력을 얻고 있으며 상당한 이익을 얻을 것이라고 약속합니다. 그러나 전자 화폐 산업의 모든 복잡성을 이해하는 것은 어렵습니다. 따라서 많은 사람들이이 지역에 혼자 들어가는 것을 두려워합니다. 창립자는 일반인과 초보자 상인이 돈을 벌 수있는 플랫폼을 만드는 아이디어를주었습니다. 1 분기에는 플랫폼의 기본 개념이 만들어졌으며 인공 지능과 자동화 시스템이 작동하는 주요 작동 원리와 메커니즘이 개발 될 것입니다. XchangeRate의 기능 4.png   동전 모니터링 보드는 여러 데이터 소스의 분석 된 데이터를 도표로 표시하고 상인이 교환기에서 사용 가능한 동전 주변의 시장 감정을 식별 할 수있는 방식으로 표시하는 대시 보드 패널입니다. 자동화 로봇은 XchangeRate 플랫폼의 일부로 API 및 비밀 키를 사용하여 거래를 자동화하는 전략 설정을 로봇에 발행 할 수 있습니다. MVP는 사용자 이름, 비밀번호, API 또는 비밀 ket를 필요로하지 않지만 가격 조치로 시장을 필터링하기 위해 사전 설정을 사용하는 XchangeRate 자동화의 일부입니다. 마켓 플레이스는 전략을 채택하려는 사용자가 전략, 사용자 및 실적을 도표화하여 XRR 토큰 대신 다른 사용자의 전략을 구현할 수있는 데이터 허브입니다. 강력한 프리셋 필터 XchangeRate 플랫폼은 거래자가 상인을 위해 고안 한 플랫폼입니다. 자동으로 설정된 필터 설정에는 최소한의 노력만으로도 사전 설정된 전략이 있습니다. 교차 기능 전략 접근법 플랫폼은 교환기 내의 동전의 미터법 특성을 분석하고, 선호도 척도로 등급을 매기는 진입 신호를위한 전략 필터를 통해 반복하고, 적격 위치를 통해 방아쇠를 발사하고, 진입 및 출입시 자동화를 통해 기준을 반복합니다 및 원. 구현 교정 XchangeRate 플랫폼에는 실제 시장 조건으로 모래 필터를 테스트하고 전략 결과를 테스트 할 수있는 도구가 있습니다. 2.png   2017 년 2 분기에 CMB의 개발이 시작되었습니다. 이것은 동전 모니터링 윈도우의 이름입니다. 이를 통해 플랫폼은 암호 해독에 대한 빠른 정보를 얻고이를 분석하고 상인에게 kriptovalyutnom 시장에서의 후속 조치에 대한 관련성 있고 유용한 정보 만 제공 할 수 있습니다. 3 분기에 개발 팀은 CMB 릴리스의 첫 번째 버전을 제공했습니다. 버그를 해결하기 위해 노력하는 작업 플랫폼은 이러한 기능을 분석하고, 그렇지 않은 기능과 올바르게 작동하지 않는 기능을 분석합니다. 엔지니어와 프로그래머는 모든 단점을 신속하게 극복합니다. 조금 후에 그들은 CMB의 두 번째 버전을 “시작”했습니다. 이 릴리스는 해당 지역에 대해 개선되었습니다. 결함이 적고 기본 도구를 통해 시장에서보다 효율적으로 작업 할 수 있습니다. 3.png   작년 4/4 분기에이 프로젝트는 XchangeRate 로봇의 완벽한 자동화를 수행했습니다. 상대 속도와 영향력을 도입하십시오. 운동 지수가있는 자동 로봇의 자동 통합이 있습니다. 2018 년 1 사분기에이 프로젝트는 동전을 거친 판매로 만들었습니다. RSI 및 MACD가 시작된 완전 자동화 된 XchangeRate 로봇. 2 분기에 플랫폼은 블록에 토큰을 릴리스했습니다. 올해 3 분기에는 CMB 3이 출시 될 예정입니다. 4 분기에 XchangeRate 플랫폼은 기본적인 시장 도구를 사용하여 사용자에게 배포됩니다. 2019 년 계획에는 고급 엔지니어링 분석, 기계 학습 및 금융 시장을위한 많은 도구를 제공하는 플랫폼의 범용 버전 작성이 포함됩니다. 내년 4/4 분기에 개발자들은 하이브리드 교환기를 배치 할 것입니다. 토큰 판매는 6 월 7 일에 끝날 예정입니다. 따라서 판매가 끝날 때까지 남은 시간은 거의 없습니다. 동전은 XRR이라고합니다. 가격은 1 BTC – 10,000 XRR입니다. 투자자에게는 5 %의 보너스가 있습니다. 최소 구매는 0.1 ETH에 대해 1000 XRR입니다. 이 플랫폼에 대한 투자는 bitcoin 및 etherium을 통해 수행 할 수 있습니다. 토큰 판매 세부 정보 토큰 이름 : XRR 코인 토큰 심볼 : XRR 토큰 유형 : ERC20 토큰 역할 : 유틸리티 총 공급 : 250,000,000 판매 가능 : 235,000,000 ICO 공개 ICO 날짜 : 2018 년 4 월 12 일 ~ 2018 년 5 월 9 일 최소 구매 : 0,10 ETH 또는 0,01 BTC 수락 가능한 지불 방법 : ETH, BTC 토큰 ICO 가격 : 1 ETH = 10,000 XRR 연약한 모자 : 2 000 ETH 또는 200 BTC 하드 캡 : 16 000 ETH 또는 1 600 BTC 1 BTC : 100,000 XRR 1 ETH : 10,000 XRR 현재 보너스 : 5 % 토큰 유형 : 유틸리티 토큰 최대 공급 : 250,000,000 XRR ICO 하드 캡 : 18,000 ETH ICO에서 사용 가능한 토큰 : 160,000,000 XRR ICO에서 사용 가능한 보너스 토큰 : 20,000,000 XRR ICO에서 사용 가능한 총 토큰 : 190,000,000 XRR 프로젝트의 상세 정보는 여기에서 볼 수 있습니다. 공식 웹 사이트 : https://tokensale.xchangerate.io/ko 백서 : https://tokensale.xchangerate.io/static/pdf/XchangeRate-Whitepaper.pdf ANN 주제 : https://bitcointalk.org/index.php?topic=3110277.0 전보 : https://t.me/xchangerateICO Twitter : https://twitter.com/XchangeRate_io

Chaoga123

Chaoga123

 

ICO 2018 - The XchangeRate Robot ' The Robot For All The Trading Signals You Need'

Hallo everyone, Today i will review about platform that will make detects and makes decisions on buy/sell attitudes itself. The Name of the Platform is XchangeRate Robot   https://tokensale.xchangerate.io/en/ What is XchangeRate robot? The XchangeRate robot is a platform which is handled by a data-driven robot; the robot has the responsibility to make the decision on the base of the "sell" & "but" attitude on the cryptocurrency & the parameters. The platform is developed for the cryptocurrency trader. XchangeRate is a platform which will keep the number of supported exchanges it trades with via API increasing. The platform will use its product to advertise & supports the crowdsale. The platform uses API from the some of the most trusted platforms or sources like the cyptocompare.com, coinmarketcap.com, and all supporting exchanges. A intelligence leveraged trading platform powered by automation A strategy sharing marketplace for traders A Community of Cryptocurrency Traders How does it work? The platform allows the trader to get free from the complex work of reading graphs & charts. The platform creates a readable data with which is easy to interpret for immediate automated or informed decisions. The artificial intelligence or the robot is the brain behind the solving the complexity of the graph. The product is a Trading robot that makes the decision easy by compiling the decision into the algorithm for intelligence & decision making. The uniqueness of platform lies in the robot decision-making ability which is to create a comparison of metrics across all the coins on an exchange by using the metric sorting mechanism. This simple method empowers the traders for the decision ability. The Vision Interpreting Dataflow of token metric and market instruments through in-depth research and the application of Artificial Intelligence to derive value and maximize benefits. Mission To provide a platform with an array of essential, powerful and valuable trading tools using augmented intelligence. Platform XchangeRate Robot   https://tokensale.xchangerate.io/en/ XchangeRate.io is a data-driven robot that makes decisions based on the 'buy' and 'sell' attitudes on the cryptocurrency exchanges and user parameters. Plugins and APIs feed the robot its data and unique metrics provide its analyzing power. XchangeRate is a platform that will keep the number of supported exchanges it trades with via API increasing.XchangeRate is intended to be a web application that will be responsive on mobile devices. The product’s platform will support and advertise crowd sale. XchangeRate uses API from the most trusted sources including cyptocompare.com, coinmarketcap.com, and all supporting exchanges. The robot has 4 areas: ● The (Coin Monitoring Board), ● The Automation Robot, ● The MVP and ● The Marketplace. robot filters the coin with the acceptable growth indices. RoadMap   Q 1 2018 pre-sale (bonus with) bonus with crowd sale) Full automation of XChangeRot robot with RSI and MACD The E2 2018 etherum block chain initiates the XRR symptom system emission, the processed XPR indicator, and the service token system for subscriptions. Q3 2018 cmb 3.0 version For market and derivatives and deterministic systems Q4 2018 Schedule use of XChange platformSCHEDULE Q2 2019 Advanced technical analysis machine learning and deployment platform integration for the xchange platform universe print market derivatives Q2 2019 is deploying and finally distributing hybrid exchanges. Token info Token = XRR Platform = Ethereum Current bonus = 5 % Type = ERC20 Price in ICO 1 ETH = 10,000 XRR Maximum supply = 250,000,000 XRR ICO Hard Cap = 18,000 ETH Tokens available in ICO = 160,000,000 XRR Bonus Tokens available in ICO = 20,000,000 XRR Total Tokens available in ICO = 190,000,000 XRR FUND DISTRIBUTION 47.5% = Platform Developments 14.3% = Research and Products Improvements 9.5% = Exchange Partnerships 9.5% = Marketing and User Acquisition 8.6% = Project Stakeholders 4.8% = Operational Costs 4.8% = Security Reserve 1% = Legal expenses Roadmap Completed Q1 2017Project Idea Conceived Q2 2017CMB Development (Coin Monitoring Board) Q3 2017CMB 1.0 Release, CMB 2.0 Release Q4 2017Full Automation of XchangeRate Robot with PRR nd FR, Full Automation of XchangeRate Robot with SI In Progress Q1 2018Pre-sale (with bonus), Crowd sale (with bonus), Full Automation of XchangeRate Robot with RSI and MACD Q2 2018XRR token emission on Ethereum Blockchain starts, XRR token to be processed as Utility Token for subscribers Q3 2018CMB 3.0 Release Q4 2018Stage Deployment of XchangeRate Platform for Market Derivatives and Instruments Scheduled Q2 2019XchangeRate Platform Universal Edition (Advanced Technical Analysis, Machine learning for Market Derivatives and Instruments) Q4 2019Deploy Hybrid Exchange Team   https://tokensale.xchangerate.io/en/ Conclusion The platform is one of the major effective & easiest ways for the usage of the cryptocurrency. Using the robot for the algorithm & metrics make it more user-friendly for usage. Detail information Website : https://tokensale.xchangerate.io/en/ Telegram : https://t.me/xchangerateICO ANN Threadhttps://bitcointalk.org/index.php?topic=3110277 Facebook: https://www.facebook.com/xchangerate.io Twitter: https://twitter.com/XchangeRate_io

Chaoga123

Chaoga123

 

New Project 2018 – SwachhCoin

What Is Swachhcoin? Swachhcoin wants to revolutionize the waste management industry using blockchain technology, IoT, adaptive intelligence, big data, and other advanced technologies. The goal is to maximize the creation of value from global household waste. Obviously, waste is becoming an increasingly important issue in our modern world. We’re generating too much waste, and all of that waste either needs to be repurposed or safely stored. Swachhcoin aims to address this issue while increasing profitability and efficiency in the waste management industry. The ICO for Swachhcoin Tokens is expected to get underway in Q2 2018. The company’s private sale for tokens began in April 2018.     Swachhcoin brands itself as a non-profit organization. They want to make the existing waste management industries efficient and capable of acting as a provider of service and developer of technology in this sphere. Not only does it intend to work with industries, but, they also plan to develop an ecosystem whereby they can influence the waste management habits of individuals on a mass scale. Swachhcoin wants to incentivize people monetarily who puts to dispose off the waste properly. It wants to build an ecosystem for this purpose utilizing IoT, blockchain, adaptive intelligence, and other technologies. The ecosystem will revolve around the Swachh tokens. According to Swachhcoin, the users of the platform will receive monetary incentives in exchange for managing their waste properly. The processes waste will lead to at least 20 different products or outputs. The platform also believes that this initiative will gradually change the way how waste is disposed all over the world. Swachhcoin Features Swachhcoin’s website mentions all of the following features: Swachhcoin Big Swachhcoin Big Data, or SWATA, is described as “the customized application of big data, designed and modified for waste processing industry.” Swachhcoin DApp: The platform’s decentralized app, or SWAPP, is the user interface that includes a wallet and information about the nearest SWBIN location, giving users an easy and convenient disposal experience. Swachhcoin Bins: SWBINs are customized waste collection bins designed by Swachhcoin. These bins will have “various features that enable highly effective waste disposal,” explains the official whitepaper. SWIoT: The Swachhcoin Internet of Things network is a customized IoT application designed to use IoT sensors to optimize the waste management industry. Swachh Adaptive Intelligence: SWATEL is “the customized application of adaptive intelligence designed and mofieid for waste processing industry,” explains the whitepaper. Blockchain: The platform will be based on blockchain technology. As you can see, all of these features are vaguely defined. The information above comes straight from the whitepaper. There are few technical details about how the platform seeks to use these technologies. Market and Industry Review Over the past few years, interest in cryptocurrency has grown exponentially. Total market capitalization at the beginning of 2018 exceeded $500 bln. Currently, the most capitalized cryptocurrency is Bitcoin. The market capitalization for the top five cryptocurrencies exceeds 70% of total market capitalization, and the total number of cryptocurrencies and tokens now exceeds 1500. Comments: The market is showing growth, which implies an opportunity for the project to take a market share. Roadmap     Who’s Behind Swachhcoin? Swachhcoin is led by founder and CEO Aditya Kumar along with co-founder and COO Prashant Chaturvedi. Aditya is a Kolkata, India-based entrepreneur with a background in earth sciences and environmental services. He created Swachhcoin in 2016. Other listed members of the team include Aditya Vikram Singh (Chief Financial Officer), Siddela Sarat Kumar (Chief R&D Officer), Naman Jain (Chief Marketing Officer), Kuruva Saiteja (Chief Relations Officer), Deep Ranjan Gupta (Chief Technical Officer), and Hemant Verma (Chief Strategy Officer). General information about the project and ICO Swachhcoin is a unique blockchain-powered attempt at micromanaging wastes from households and industries and efficiently converting them into useful products. These products, at the end of the process, will be of higher economic value. The team intends to delve into the realm of, but not limited to green-energy, fertilizers, and power generating gases as of now. But given the rapid progress of fundamental research on efficient product conversion, the team looks forward to adapting and better the existing working technology. Smart contract platform: Ethereum blockchain Contract type: ERC20 Token: SCX Soft cap: 5,000,000 USD Hard cap: 18,000,000 USD Pre-Sale: Start date: 5 May 2018 End date: 20 May 2017 Sale: Start date: 15 June 2018 End date: 31 July 2018 Available token for sale: 276,000,000 SCX Cost of 1 SCX: $0.04 for Presale and $0.075 for Crowdsale Accepted currencies: ETH, BTC, BCH, XRP, LTC, KCS, BNB Distribution of tokens:     Funds raised from the ICO will be distributed as follows:     For more information: Facebook: https://www.facebook.com/swachhcoinofficial/ Instagram: https://www.instagram.com/swachhcoin/ Twitter: https://twitter.com/SwachhCoin

Chaoga123

Chaoga123

 

[The Best 2018] Of Exchange : Xchange Rate Robot

XchangeRate frees the dealer by the intricacy of reading through charts and graphs and enables the dealer by simply introducing numerical data an easy task to translate to get instantaneous automatic or educated decision. Primarily, the merchandise is really a buying and selling Robot which unites the packs to establish its intellect. The intellect enriches market place movement selections also enables the robot into building entrance and leaves with precision. The Uniqueness of this XchangeRateRobot lies within its being able to develop a relative of diagrams round all of the coins within a market utilizing the metric tagging mechanism. This easy but potent way enables the dealer with all the capacity to at all times create the optimal/optimally decision every single time around filtering coins with all an appropriate expansion indices.   What is XchangeRate Project? XchangeRate presents a solution to these challenges by the development of a robot or an intelligent algorithm that will assist investors in navigating through the complex cryptocurrency market. The robot will help them make expert decisions on a convenient and single platform. XChangeRate's plan is to create an intelligent algorithm or a "robot" that helps investors navigate in the complex cryptocurrency market and make expert decisions, all in one convenient platform.   The data pipelines from APIs and plugins combine with relevant and unique metrics to detect the attitudes of the market. Investors then set the sell and buy parameters and choose to make automatic or manual trades. Users will no longer make decisions themselves or separately track currencies and trends. The robot on the platform helps users in making intelligent decisions so that traders can trade in popular currencies anytime and every time based on set criteria and good data analysis that is enabled by the XchangeRate robot. NXchangeRate is the first augmented intelligence platform SaaS app that brings intelligently analyzed data to the trader using automation and decentralized strategy sharing. Mission To earn data interpretation and analysis of based hyperlinks easier and also to connect it realtime into this current market, therefore that an individual could utilize the automatic applications to earn profits. Vision Deciphering Dataflow of market metric and also promote tools through comprehensive research and also the utilization of Artificial Intelligence to draw worth and optimize positive aspects.   XchangeRate Bridging the Gap What was once an exclusive Trade Secret is now available to everyone. Data analysis and trade intelligence are now present as presets on the XchangeRate Platform. The Need for a Successful Trade. Gathering Data: A collection of platforms with valuable information consisting of apt indicators using the Plugin API. Analytical Skill: Ability to interpret comprehensive data to make the best decisions. Decision: Acting on information correctly and on time is what makes trading profitable. Consistency: Automation makes everything work consistently and effortlessly.     Token Sale   TEAM     Fund Distribution   More Info : Website: https://tokensale.xchangerate.io/en/ Whitepaper: https://tokensale.xchangerate.io/en/whitepaper/en/ ANN Thread: https://bitcointalk.org/index.php?topic=3110277 Twitter: https://twitter.com/XchangeRate_io Telegram: https://t.me/xchangerateICO Facebook: https://www.facebook.com/xchangerate.io

Chaoga123

Chaoga123

 

Why you should care about XchangeRate Project Hot – 2018

Agda Platform The first Augmented SaaS App Agenda brings intelligently analyzed data to merchants using automation and decentralization strategies. Strong Preset Filters XchangeRate is a platform designed by traders for traders. The automatic filter setting comes with a preset strategy that requires minimal effort. A Cross Functional Strategy Approach (1) XchangeRate parses through the metric attributes of each coin on the exchange and loop through a strategy filter for incoming signals and assigns a value on the preference scale and triggers the trigger through qualifying positions, grouping criteria using on and out and turn and cycle automation. XchangeRate presents a solution to these challenges by the development of a robot or an intelligent algorithm that will assist investors in navigating through the complex cryptocurrency market. The robot will help them make expert decisions on a convenient and single platform.   XChangeRate's plan is to create an intelligent algorithm or a "robot" that helps investors navigate in the complex cryptocurrency market and make expert decisions, all in one convenient platform. The data pipelines from APIs and plugins combine with relevant and unique metrics to detect the attitudes of the market. Investors then set the sell and buy parameters and choose to make automatic or manual trades. Users will no longer make decisions themselves or separately track currencies and trends. The robot on the platform helps users in making intelligent decisions so that traders can trade in popular currencies anytime and every time based on set criteria and good data analysis that is enabled by the XchangeRate robot. NXchangeRate is the first augmented intelligence platform SaaS app that brings intelligently analyzed data to the trader using automation and decentralized strategy sharing. The Coin Monitoring Board is a dashboard panel that tabulates the analyzed data from different data sources and displays it in a way trader can sort to identify the market sentiments around available coins on the exchanges. The Automation Robot is the part of the XchangeRate platform where strategy settings can be issued to the robot to automate trades using API and secret keys. The MVP is the part of XchangeRate’s automation that does not require username, password, API or secret ket but uses a preset to filter markets with price action. Marketplace is the data hub where strategy, users, and performances are tabulated for users who want to adopt strategy can come to implement other user’s strategy in exchange for XRR tokens. Powerful Preset Filters The XchangeRate platform is designed by traders for traders. The filter settings that are automatic also have a preset strategy that needs minimal effort. Cross-Functional Strategy Approach The platform parses through the metric characteristics of coins in the exchange, loops through the strategy filter for entry signals rating them on a scale of preference, and fires a trigger through qualifying positions, loops the criteria by means of automation on entry and exits in round and circles. Implementation Proofing The XchangeRate platform has the tools to test strategies sand filters with real market conditions and tests the strategy results. Provide platforms with a series of important, good and valuable trading tools by using additional intelligence Crypto-Trade is an Established Business Model Over 2 million new merchants open new accounts with the monthly exchange. Successful traders generate immeasurable profits every day. The growth of traders around the world provides a greater opportunity to increase liquidity. Increased regulatory awareness brings market stability. The first Augmented Intelligence platform SaaS App that brings intelligently analyzed data to the trader using automation and decentralized strategy sharing. Powerful Preset Filters XchangeRate is a platform designed by traders for traders. Automated filter settings come with a preset strategy that requires minimal efforts. Cross-Functional Strategy Approach XchangeRate parses through the metric attributes of each coin on the exchange and loops through the strategy filter for entry signals and rates them on a scale of preference and fires a trigger through qualifying positions, loops the criteria using automation on entry and exits and in rounds and cycles. Adopting a strategy is one thing. Getting it into the market flow is another. XchangeRate provides tools to test strategies and filters with real market conditions and tests the strategic outcomes. XchangeRate Bridging the Gap What was once an exclusive Trade Secret is now available to everyone. Data analysis and trade intelligence are now present as presets on the XchangeRate Platform. The Need for a Successful Trade. Gathering Data: A collection of platforms with valuable information consisting of apt indicators using the Plugin API. Analytical Skill: Ability to interpret comprehensive data to make the best decisions. Decision: Acting on information correctly and on time is what makes trading profitable. Consistency: Automation makes everything work consistently and effortlessly.           Token name: XRR coin Token symbol: XRR Token type: ERC20 Token role: Utility Total supply: 250,000,000 Available for sale: 235,000,000     Public ICO dates: April 12, 2018 - May 9, 2018 Minimum purchase: 0,10 ETH or 0,01 BTC Accepted payment methods: ETH, BTC Token ICO price: 1 ETH = 10 000 XRR Soft Cap: 2 000 ETH or 200 BTC Hard Cap: 16 000 ETH or 1 600 BTC 1 BTC: 100,000 XRR 1 ETH: 10,000 XRR Current bonus: 5 % Token Type: Utility token Maximum supply: 250,000,000 XRR ICO Hard Cap: 18,000 ETH Tokens available in ICO: 160,000,000 XRR Bonus Tokens available in ICO: 20,000,000 XRR Total Tokens available in ICO: 190,000,000 XRR Website: https://tokensale.xchangerate.io/en/ Reddit: https://www.reddit.com/r/xchangerate/ Telegram: https://t.me/xchangerateICO Twitter: https://twitter.com/XchangeRate_io Facebook: https://www.facebook.com/xchangerate.io

Chaoga123

Chaoga123

 

News platforms all of about [UCHIT]

Uchit is an interface and distributed point-to-point (P2P) communication platform designed primarily to improve the way people communicate with themselves / their objects and collaborate with team members. Uchit completely eliminates the intermediary and allows users to immediately exchange information through the network blockchain.   Uchit uses the Ethereum ecosystem as the basis for transaction processing. Encrypted communication in a chain block and allowing direct communication nodes, Uchit can serve as a fully-distributed exchange for transactional data and transaction value, allowing users to deliver. Continue and cooperate as desired. Distributed networks can cooperate reliably without fail. This document is intended to provide an overview of Uchit's specific technology protocols and descriptions and basic functions. We will break the main components of the application, the application does not block P2P communication applications and cooperation can compare and explain how to approach only Uchit for preferential scattering, The contract tries to change the communication space and prevent cooperation. What is Uchit? Communication and collaboration center based on Blockchain technology. Type - ERC20 Token Uchit introduces media centers and collaboration tools for individuals, professionals and business objects that are not available with existing tools. Uchit Development is a terminal solution for Use personal as communication with friends and family. Use professional-like collaboration for programmers, musicians, artists, etc. Professional use as communication between investor, project, freelancer, etc. Use company for businesses. Websites want to have community features in their own webiste. (They I will provide the API) and more. Finally, we aim to combine all of our business, company, staff and business collaboration expertise into an integrated blockchain ecosystem, making projects and businesses truly effective, transparent and reliable. The PLATFROM uchit 1.png   You need text / voice / video chat and file sharing, collaboration tools, group-based tools, webinars, etc. Establishing proper connections, finding people, creating groups. Here at Uchit, we have all the tools for you. You want to build and need people to help you or want to customize the experts for your project Now you want to collaborate with your team. Want to host a Web / Business Conference You just want to chat and share files with your friends and family. You want to add community features on your own site. (We will provide the API) Problem We do not reinvest the same platform in Blockchain technology, but also solve many problems, Some examples: Find people who share your interests with your project Team shape Equipment / experts rent Work online as a group with people overseas Take your time to work online Synchronize while working online You need a template or content Communication: Many platforms, but less or more work for professionals Collaboration: We need tools for our industry standards Many professionals and companies in the industry want to collaborate online, but you need the right tools in one platform. The industry will be supported by us - Software development, digital art, digital music, traditional music, etc. And do not forget the webinar function will extend. Great examples of online products with many audiences, broadcasts, podcasts, and more. One center = Example creation + Communication between individuals (user, creator, organization) + Tool maker + Market fund TOKEN Token Uchit will be released based on the Ethereum platform. Compatibility with this code with third party electronic wallets, exchanges etc. and provides easy-to-use integration. The maximum number of tokens is 712 350 000 Exchange   1 = 0.19 USD UCHT Report Interest Rate (Personal Sales) On - from April 1, 2018 to April 30, 2018 Bonus - 50% (for Expression Interests) First minimum investment - 1 ETHPre Ico Day - May 1, 2018 to May 13, 2018 Bonus - 20% (Available for Sale Only) Minimum Investment - 0.001 ETH Sales Item Day - May 15, 2018 to May 31, 2018 Bonus - 5% (only for Sales Single) Investment Minimum - 0001 ETH Soft Caps 5,000,000 USD Hard Cap 50 million dollars Distribute the Token and use the result uchit 2.png   Community - 65% Reserve Fund - 8% Founder and Project Team - 10% Advisory Board - 8% Project Partners - 6% Promotion - 2% Gift Campaign - 1% UCHIT TOKENS DETAILS Token: UCHT Price: 1 ETH = 4500 UCHT Accepted: ETH Minimum investment: 0,01 ETH Caps: 5,000,000 USD Hard hat: 50,000,000 USD ICO Time: From 01 May 2018 to May 31st, 2018 Stage Number - Stage 1 - Interest Statement, Bonus 50% Stage 2 - ICO, 20% Stage 3 Bonus - Overall Sales, 5% Bonus Total Supply : 712,350,000 ROAD uchit 3.png   Who is behind Uchit CRASS Infotech, one of the leading game publishers in South Asia. CRASS Infotech is a Technology Company with subsidiaries and subsidiaries operating in various fields. How does it all begin? We need a platform to work with companies and professionals abroad Compasses CRASS children love to cooperate and work with other entities to create good products. We talked with many companies and then decided to create this platform to help communicate and collaborate more easily in work for projects, meetings New people, Connect with Professionals. Create a complete center for those who want to create a good project. Team uchit 4.png   ADDITIONAL INFORMATION YOU CAN LINKED TO BELOW: Website: https://uchit.info / Whitepaper: https://uchit.info/Uchit-Whitepaper.pdf Ann Thread: https://bitcointalk.org/index.php?topic=3167782.new#new Twitter: https://twitter.com/Uchit_coin Crass Club: https://crassclub.com/Uchit Telegram: https://t.me/uchit_coin

Chaoga123

Chaoga123

 

Very hot project UBEX

The Ubex project aims to be one of the top global, decentralized advertising exchanges based on Neural Networks, and operated by Smart Contracts. UBEX itself is a payment token, that is used as a medium of exchange between advertisers and publishers within the UBEX system.   Ubex, found online at Ubex.com, aims to use AI to solve a number of major problems in today’s advertising industry. Ubex believes internet users are being subjected to increasingly worsening advertising conditions. They’re facing scams through advertisements. They’re viewing irrelevant or annoying advertisements. And they’re not being compensated for their contributions to the ecosystem. Advertisers, meanwhile, are facing similar issues: ineffective advertising, junk traffic, and complexity in figuring out multiple advertising channels. Publishers also struggle with low earnings and difficulty filling advertising slots. Ultimately, Ubex aims to solve all of these problems using neural networks and blockchain technology. Ubex believes its global decentralized advertising exchange will be “the future of advertising”. Advertisers can set up and run an ad campaign in a few clicks. Tasks that required an entire team of digital marketers can now be taken over by Ubex algorithms. An advertising campaign is created through a personal account in four simple steps: Create an offer and specify the commercial terms – The user specifies the cost of advertising, or a percentage of the sale, as well as deferred payment (for advertisers with a high rating). Also, the advertiser chooses the targeted actions they are willing to pay publishers for. Select a widget or create your own – Widgets can be personalized by the advertiser and can also be provided by the exchange (for example, the payday loan, a form for obtaining microcredits). In the case of personalized widgets, it is enough to upload a banner or video and install and configure all the necessary forms through a handy designer available in the personal account. For more complex settings, widgets can be written in a customized Java script-code. Select the interests of the target audience, the time of displays, geography and other criteria. – After setting up the widget, the advertiser sets the rules for displaying the ads so that advertising is as relevant to the target audience as possible. In parallel with the settings, the neural network provides forecasts of the effectiveness of the customized advertising campaign. Launch an advertising campaign and monitor the results. – With the help of a personal account in the Ubex system, the advertiser can monitor in real time all the key metrics for the created advertising campaign. These metrics include the targeted actions that were taken, their time, the publishers on whose platforms advertising was displayed, the activity of these publishers in the advertising campaigns. The neural network also provides updated reports on the effectiveness of the advertising campaign. Payment is made only upon the completion of targeted actions specified in the offer. Funds are credited from the amount held in the escrow system of the Ubex crypto financial platform, or from the advertiser’s account at the time indicated in the smart contract (in case of factoring payments for advertisers with high ratings). How Ubex Decentralized Blockchain AI Advertising Exchange Works Ubex aims to solve problems in the advertising industry using neural networks and blockchain technology. Ubex is building a global decentralized advertising exchange where companies can advertise efficiently while publishers can effectively tokenize ad slots on their websites. Some of the core goals and functions of the platform include: Ubex wants to allow publishers and advertisers to securely interact with each other without the use of a middleman – even when the two parties have no reason to trust each other. To do this, Ubex will use neural networks and accumulated data to select the most relevant advertising content at any given moment in time to a particular user, maximizing the probability of obtaining desired results. Ubex will also have a reputation system and smart contract system to provide secure P2P transactions. Ubex will replace middlemen with blockchain technology. That means there are no layers between advertisers and publishers. Ubex will use smart contracts to allow publishers and advertisers to interact directly with each other. That means publishers can earn more money while advertisers can lower unnecessary transactional costs. Ubex makes it easier for publishers to tokenize ad slots. Publishers can post statistics from their websites online, making it easier for advertisers to choose high-performing websites for their next ad campaign. Ubex will have a multi-layered reputation system that rates advertisers and publishers. This reputation data will be stored in the blockchain along with the full history of the individual’s operations. The goal is to reduce fraud and enable a way of dealing with the most trustworthy partners. Ubex describes its model as a “pay per result” model. Using blockchain technology, Ubex will pay based on each blockchain-verified results. Advertising Campaign Management: Ubex will give advertisers full control over their campaigns, including detailed reports and data filtering, data importing and exporting, detailed campaign statistics charts, and transparent transaction control through blockchain. The Ubex platform will provide ample opportunities not only to publishers and advertisers, but also to companies that need regression analysis of user data. The system’s neural core, which is responsible for making decisions at all stages of the life cycle of the advertising material, will have an API, access to which can be provided to partner companies. The behavioral decision-making blockchain allows one to evaluate user data and make a judgment about the perceived interests of the user. This regression estimate can be used not only to display advertising materials, but for other purposes as well. The API will provide an opportunity to retrieve a list of expected categories with an estimate for each based on a query with user data. Training the system core to obtain relevant and accurate forecasts is a laborious process. In this regard, the platform will provide the ability of adding statistical data to the site user’s actions, which can be used as a training sample for the system’s core. The site owners who provided data will receive a reward proportional to the contribution of the data provided for training the system core. These actions are similar to mining, when users are rewarded for labor-intensive work (providing statistical data for the formation of a training sample). The UBEX Token will act as a payment unit on the Ubex platform. The need for an ICO Token is based on the need to credit funds from advertisers’ accounts for the displays of advertising materials that they have bought. Basic cryptocurrencies do not allow the crediting of funds from third party accounts even if one has permission from the third parties. The Token allows for setting quotas (allowances) to a specific address within which the owner of the address can use the funds available on the account. Crediting is possible only on condition that the account holder has established the size of the quota and only from the address to which the quota is issued, otherwise the funds cannot be credited. Ubex began its life in Q4 2016 when the company launched an advertising platform exclusively focused on promoting payday loans. Throughout 2017, the company added features like an API and advertiser auctions. They eventually expanded into an advertising system capable of serving the entire internet. Ubex is registered under the name Ubex AI AG. The company is headquartered in Zug, Switzerland at Crypto Valley Labs. Key members of the Ubex team include Artem Chestnov (CEO and co-founder), the ex-Marketing Director for AB Inbev in Belgium. He’s a serial entrepreneur with an extensive background in European marketing operations. Other listed members of the Ubex team include Daniel Biesuz (Head of Legal and co-founder), Guy Weissman (CTO), and Andrew Rippon (COO). UBEX Tokens UBEX Tokens are blockchain Tokens, which are digital Tokens created on a blockchain as part of a decentralized software protocol. UBEX Tokens are crypto-Tokens issued on the Ethereum platform on the basis of an ERC20 standard contract. UBEX Tokens are payment Tokens designed to support transactions on the Ubex platform. To know current trend of ICOs, you can check ICO stats. Website : https://www.ubex.com/ Whitepaper : https://www.ubex.com/wp/Ubex-Whitepaper-en.pdf?6939 Facebook : https://www.facebook.com/UbexAl/ Twitter : https://www.facebook.com/UbexAl/ Medium: https://medium.com/ubex Telegram : https://t.me/UbexAI Github: https://github.com/ubex-ai

Chaoga123

Chaoga123

×